Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /home/uh269554/domains/borovik.com/public_html/geo/check_geobase.php on line 14 Посадова інструкція - Оператор очисних споруд 2-го розряду

Інструкція для посади "Оператор очисних споруд 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор очисних споруд 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора очисних споруд 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову очисних споруд, режим їх роботи;
      - схему каналів і трубопроводів;
      - терміни профілактичних ремонтів обладнання та очищання водозбірних лотків;
      - будову дозувальних пристроїв;
      - системи підвідних і відвідних комунікацій, електронасосів, обладнання для продування і перекачування мулу;
      - технологію очищення води на біофільтрах;
      - фракцію застосовуваного фільтрувального шару, чергування періодів заряджання фільтрів;
      - ведення журналу робіт на біофільтрах;
      - способи природного сушіння осаду стічних вод;
      - будову і призначення споруд природного сушіння.

1.4. Оператор очисних споруд 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор очисних споруд 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор очисних споруд 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор очисних споруд 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує комплекс очисних споруд потужністю до 5 тис.куб.м на добу за допомогою механізмів.

2.2. Випускає осад з відстійників.

2.3. Регулює режим роботи споруд залежно від надходження стічної рідини.

2.4. Розподіляє воду по поверхні секцій біофільтрів.

2.5. Очищає розподільні пристрої.

2.6. Налагоджує і заряджає дозуючі пристрої, стежить за чергуванням періодів.

2.7. Наглядає за поданням повітря у фільтр.

2.8. Ліквідує запливання поверх фільтрів; штикує фільтрувальний шар.

2.9. Обслуговує майданчики і ставки.

2.10. Наглядає за правильним розподілом осаду по каскадах мулових майданчиків.

2.11. Прочищає відвідні канали, дренажі від замулювання.

2.12. Виполює влітку бур'яни, а зимою ліквідує намерзання льоду.

2.13. Завантажує сирий осад і активний мул.

2.14. Наглядає за рівнем осаду і температурою у метантенках.

2.15. Підтримує постійний тиск газу у підкупольному просторі та в газовій мережі.

2.16. Виконує профілактичний і поточний ремонти споруд і механізмів під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор очисних споруд 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор очисних споруд 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор очисних споруд 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор очисних споруд 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор очисних споруд 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор очисних споруд 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор очисних споруд 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор очисних споруд 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор очисних споруд 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор очисних споруд 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор очисних споруд 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор очисних споруд 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор очисних споруд 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор очисних споруд 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор очисних споруд 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор очисних споруд 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.