Інструкція для посади "Оператор хлораторної установки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор хлораторної установки 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора хлораторної установки 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову автоматичних установок для хлорування, фтораторних, амонізаційних установок та установок сірчистого газу;
      - будову підйомно-транспортних механізмів, випробувальних стендів;
      - визначення характеру несправностей, способи виконання усіх видів ремонту обладнання і механізмів;
      - способи ліквідації витікань хлору, дегазації;
      - призначення і принцип роботи приладів телекерування, автоматики і регулювальних пристроїв;
      - основи хімії;
      - вимоги законодавства і нормативні документи з охорони праці і виробничої санітарії.

1.4. Оператор хлораторної установки 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор хлораторної установки 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор хлораторної установки 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор хлораторної установки 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи, пов'язані із збереженням та використанням хлору.

2.2. Обслуговує автоматичні системи дозування, перемикає систему з автоматичного на ручне і навпаки.

2.3. Зливає хлор із залізничних цистерн у танки.

2.4. Визначає ступінь загазованості приміщень за допомогою приладів.

2.5. Користується кисневими ізолюючими приладами.

2.6. Ліквідує витікання хлору в аварійних ситуаціях.

2.7. Координує технологічний процес роботи обладнання і механізмів.

2.8. Ревізує запобіжні клапани, випробовує їх і регулює їх роботу.

2.9. Заряджає і перевіряє мембранні роздільники на випробувальному стенді.

2.10. Обслуговує дегазаційні пристрої.

2.11. Виконує поточний ремонт обладнання і установок, зварює поліетиленові труби, запірну арматуру з поліетилену.

2.12. Переміщує тару великої місткості за допомогою підйомно-транспортних засобів.

2.13. Керує операторами нижчих розрядів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор хлораторної установки 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор хлораторної установки 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор хлораторної установки 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор хлораторної установки 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор хлораторної установки 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор хлораторної установки 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор хлораторної установки 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор хлораторної установки 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор хлораторної установки 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор хлораторної установки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор хлораторної установки 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор хлораторної установки 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор хлораторної установки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор хлораторної установки 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор хлораторної установки 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор хлораторної установки 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.