Інструкція для посади "Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 86. Реклама та реставраційні роботи. Розділ 'Реставраційні роботи'", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.10.2000 р. N 492. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища художня освіта за спеціальністю художник-реставратор (магістр, спеціаліст або бакалавр). Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи за професією: для магістра, спеціаліста - не менше 8 років, бакалавра - не менше 10 років. Повна або базова художня, мистецтвознавча або технічна, пов'язана з технологією реставраційного процесу, вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр). Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи за професією: для магістра, спеціаліста - не менше 10 років, бакалавра - не менше 12 років. Повна або базова, крім художньої, мистецтвознавчої або технічної, пов'язаної з технологією реставраційного процесу, вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи: для магістра, спеціаліста - не менше 12 років, бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 15 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - техніку та технологію, стилістичні особливості пам'яток, матеріалів та способів їх використання для ведення реставраційних робіт з урахуванням особливостей експонатів;
      - основні методи реставрації монументального, станкового, темперного та олійного живопису, графіки, декоративного та ужиткового мистецтва, скульптури;
      - принципи датування та атрибуції;
      - результати старіння матеріалів, що застосовуються в реставрації;
      - причини, що спричиняють руйнування експонатів;
      - основні види лабораторних досліджень в процесі виявлення причин та характеру руйнувань.

1.4. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує нескладні, середньої складності, значної та особливо значної складності реставраційні та консерваційні роботи на творах високої художньої та історичної цінності, а також на унікальних творах мистецтва відповідно до завдань і методики, розробленої та затвердженої реставраційною радою.

2.2. Розробляє методику проведення реставраційних робіт, добирає матеріали для їх проведення, забезпечує досконале документування процесу реставраційних робіт, складає описи ушкоджень об'єкту, результатів його дослідження, методів і матеріалів, що застосовуються в процесі реставраційних робіт, а також фотографування до початку робіт, в процесі та після закінчення реставрації.

2.3. Визначає види руйнувань, складає, проводить детальний огляд та складає опис стану схоронності об'єкту, що реставрується, виявляє його первісний вигляд, визначає історію змін, установлює на підставі результатів хімічних, фізичних та біологічних досліджень причини та характер пошкоджень.

2.4. У процесі реставрації творів живопису здійснює укріплення основи, грунту та фарбової поверхні, а також видалення пізніших нашарувань, що приховують або перекручують авторський живопис.

2.5. Готує спеціальні реставраційні клеї, мастики, суміші тощо.

2.6. Інструктує фотографів щодо документальної фотофіксації окремих процесів реставраційних робіт.

2.7. Проводить обстеження музейних фондів та експозицій.

2.8. Консультує зберігачів фондів щодо норм і правил зберігання експонатів.

2.9. Керує роботою стажерів, надає допомогу науковим співробітникам, які вивчають експонати, що підлягають реставрації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Художник-реставратор творів з кістки та рогу вищої категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Виконує консерваційно-реставраційні роботи на експонатах з інкрустацією з кістки, рогу, черепахи, перламутру, дерева, металу.

5.2. Вилучає у різних випадках старі реставраційні доробки, мастиковки і склейки.

5.3. Виконує дезінфекцію глибинних уражень кістки, рогу, черепахи, перламутру.

5.4. Виводить стійкі забруднення, плями, старі грубі доробки і записи з експонатів із нестійкими барвниками, викликані пліснявою, барвниками, продуктами корозії та доповнює втрати в них, а також на підкладках під ажурне різьблення з паперу і тканин.

5.5. Відбілює кістку, тонує кістку, ріг, черепаху, перламутр, позолоту, сріблення.

5.6. Демонтує і монтує твори з кістки, рогу, черепахи, перламутру, що мають металеві, кістяні, рогові та інші кріплення.

5.7. Підбирає, склеює і монтує твори на штифтах, гвинтах, цвяхах.

5.8. Зашпаровує різні втрати на будь-яких місцях скульптур і рельєфних зображеннях.

5.9. Зміцнює дерев'яну основу.

5.10. Розпилює, шліфує кістяні заготовки.

5.11. Користується інструментом і обладнанням, які застосовуються при реставрації творів з кістки, рогу, черепахи, перламутру.

5.12. Відновлює малюнок олійного, акварельного, темперного живопису (віяла), гравіювання; зміцнює монохромну кістку, ріг, що розшаровується, черепаху, перламутр; усуває деформації рогу, кістки, черепахи, дерев'яних конструкцій; виконує фрагменти (частини) з імітуючих матеріалів; імітує ріг, тонує в масі; поповнює складний розпис на кістці, розі, перламутрі (віяла).

5.13. Золотить та сріблить кістку, ріг, перламутр.

5.14. Реставрує археологічні експонати, ювелірні твори з кістки, рогу, перламутру та твори східного походження, які прикрашені інкрустацією з різноманітних матеріалів: кістки, рогу, черепахи, перламутру, металу, дерева, м'яких порід каменю тощо.

5.15. Доповнює втрачені фрагменти з кістки, рогу, черепахи, перламутру та імітуючих матеріалів за аналогією.