Інструкція для посади "Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту устаткування теплових мереж 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на розбирання, ремонт, складання, випробовування, регулювання устаткування, на виготовлення складних вузлів устаткування теплових мереж;
      - класифікацію, технічні характеристики основного й допоміжного устаткування трубопроводів, камер, колодязів, колекторів, насосів, засобів вимірювань, вантажопідйомних машин і механізмів;
      - основні вимоги до устаткування теплових мереж, правила його експлуатації, випробовування;
      - причини, що викликають пошкодження трубопроводів і арматури, способи їх запобігання і усунення;
      - прийоми робіт і послідовність операцій з розбирання, ремонту і складання трубопроводів великих діаметрів;
      - прийоми особливо складних такелажних робіт;
      - вимоги до трубопроводів і арматури, працюючих під тиском;
      - правила виведення устаткування в ремонт і оформлення наряду-допуску;
      - керівні вказівки і інструкції з ремонту, заміни, реконструкції устаткування;
      - порядок організації і роботи бригади;
      - нормування.

1.4. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розбирання, ремонт, реконструкцію, складання і установлення арматури на трубопроводах діаметром до 900 мм і слюсарну обробку деталей і вузлів за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності), з підгонкою і доводкою, виготовляє деталі.

2.2. Робить розмітку за кресленнями та ескізами, проводить складні роботи зі складання, регулювання, припасовування і випробовування з використанням спецпристроїв - засобів вимірювань і підйомно-транспортних механізмів.

2.3. Установлює ковери, гідранти і водорозбірні колонки, сифони і гідравлічні затвори, проводить випробовування і налагодження трубопроводів і арматури.

2.4. Виконує ремонт такелажу, спецпристроїв з ремонту, налагоджує їх та випробовує в роботі.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура всіх систем - розбирання, ремонт, складання і установлення.

5.2. Деталі фасонні з труб діаметром 600 - 900 мм - виготовлення і монтаж на трубопроводах.

5.3. Компенсатори діаметром 600 - 900 мм - монтаж, нанесення теплоізоляції, установлення і центрування, гідравлічне випробовування.

5.4. Насоси відцентрові - демонтаж, ревізія і ремонт, монтаж.

5.5. Насоси мережні та опресувальні - статичне і динамічне балансування ротора.

5.6. Труби діаметром понад 600 мм до 900 мм - виявлення дефектів, заміна деталей, установлення.

5.7. Трубопроводи з емалевим покриттям діаметром до 600 мм - демонтаж, ремонт, монтаж, прокладання.