Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальні поняття про призначення зв'язку, телемеханіки, релейного захисту, автоматики;
      - види апаратури;
      - поняття про оперативний струм;
      - правила виконання нескладних робіт з ремонту і обслуговування простої апаратури зв'язку, телемеханіки, релейного захисту і автоматики;
      - конструкції і типи контрольних кабелів і кабелів зв'язку, ізоляційних матеріалів;
      - загальні знання про матеріали, що застосовуються для ремонту апаратури, правила поводження з малярними фарбами і розчинниками, прийоми робіт і послідовність операцій під час розбирання апаратури;
      - правила роботи в колах оперативного струму;
      - призначення основного слюсарного і монтерського інструменту і прийоми роботи з ним;
      - найменування і призначення простої перевірної та вимірювальної апаратури і пристроїв, що застосовуються під час ремонту апаратури і засобів вимірювань;
      - обмоточні електричні проводи, кабелі;
      - ущільнюючі і мастильні матеріали. Повинен уміти практично надавати першу допомогу постраждалим від нещасних випадків, у тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

1.4. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає і складає просту апаратуру, монтує кола вторинної комутації, промиває і чистить вузли й деталі приладів та апаратури, чистить контакти і контактні поверхні.

2.2. Виконує прості слюсарні операції з обробки деталей з обпилюванням під розмір, маркування і просте пофарбування поверхонь, антикорозійне змащування деталей.

2.3. Упаковує електровимірювальні прилади і апаратуру для перевезення.

2.4. Здійснює ремонт і технічне обслуговування простого диспетчерського устаткування і апаратури автоматики, установлює на щитах і стендах прилади з підімкненням їх для перевірки під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апаратура і прилади - вирізання за розміром стекол, вставляння, укріплювання і промазування їх.

5.2. Кабелі - розкладання, звільнення від обплітки, паяння кінців, продзвонювання.

5.3. Кабелі контрольні - прокладення по стінці, в трубах, по конструкціях, закріплення в кабельній шахті або тунелі.

5.4. Коробки затискачів - складання зі зміною затискачів.

5.5. Контакти і контактні поверхні - чищення.

5.6. Поверхні металеві - зачищення і шліфування під паяння, лудіння і оксидіювання.

5.7. Панелі - закладання, свердлення, зенкування і розпилювання отвору, ґрунтування і пофарбування.

5.8. Провідники схеми - укладення.

5.9. Прокладки, скоби, шайби - виготовлення.

5.10. Шнури, штепселі, кнопки, мікрофонні трубки - ремонт.