Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту устаткування розподільних пристроїв 6 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок проведення профілактичних і ремонтних робіт на діючому устаткуванні і апаратурі розподільних пристроїв, порядок приймання в експлуатацію і принцип роботи вимірювальних і силових трансформаторів всіх типів і потужностей;
      - основні параметри, технічні характеристики, конструкції і класифікацію високовольтних вводів всіх напруг для електричних апаратів і пристроїв постійного і змінного струму;
      - ознаки пошкодження окремих елементів розподільних пристроїв, магнітопроводів, обмоток, перемикаючих пристроїв, силових і вимірювальних трансформаторів, високовольтних вводів, повітряних вимикачів, роз'єднувачів, повітропідготовних установок та їх деталей;
      - методи сушіння, регенерації, очищення, дегазації та азотування трансформаторного масла;
      - методи сушіння силових і вимірювальних трансформаторів;
      - основні технічні характеристики ремонтно-монтажних засобів і пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів, що застосовуються під час ремонту устаткування;
      - порядок організації і роботи бригади;
      - нормування.

1.4. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні і відповідальні роботи з ремонту і реконструкції устаткування розподільних пристроїв електростанцій і підстанцій напругою понад 500 кВ включно з частковою або повною заміною елементів.

2.2. Ремонтує за кресленнями та розрахунками вимірювальні, силові сухі та масляні спеціальні трансформатори і автотрансформатори всіх типів і потужностей із застосуванням складного інструменту, спеціальних ремонтно-монтажних пристроїв, точних засобів вимірювань і захисних засобів.

2.3. Ремонтує високовольтні вводи всіх конструкцій напругою 330 кВ і вище із частковою або повною зміною ущільнень.

2.4. Займається дегазацією і азотуванням трансформаторного масла на дегазаційній установці для заливання трансформаторів, обладнаних плівковим та азотним захистом.

2.5. Обслуговує і ремонтує технологічні установки з дегазації і азотування масла, осушення повітря і виморожування парів вологи.

2.6. Організовує роботи з розбирання, ремонту, складання устаткування і його налагодження, а також із налагодження ремонтних пристроїв, такелажних засобів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вимикачі повітряні типу ВВБ-750/45, ВВ-750, ВВД-750 - розбирання, ремонт, заміна дефектних елементів, складання, налагодження.

5.2. Подільники напруги трансформаторів напруги 750 кВ - капітальний ремонт.

5.3. Реактори типу РОДЦ-110000/750 - капітальний ремонт, сушіння.