Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту електроустаткування електростанцій 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні форми виконання електротехнічного устаткування ГЕС, способи захисту електротехнічного устаткування від впливу зовнішнього середовища;
      - способи кріплення машин;
      - відмінність між синхронними і асинхронними машинами, машинами явно- і неявнополюсними;
      - способи охолодження генераторів;
      - конструктивні особливості гідрогенераторів;
      - загальні знання про ізоляцію електричного устаткування та норми випробування ізоляції, розміри допусків і посадок;
      - прийоми робіт і послідовність операцій під час розбирання, ремонту і складання електричних машин потужністю до 3000 кВт, трансформаторів потужністю до 10000 кВА напругою до 35 кВ і трансформаторів спеціального призначення;
      - призначення і конструкцію силових кабелів, ввідних пристроїв напругою до 35 кВ;
      - загальні знання про маслонаповнені кабелі, їх арматуру й апарати до них;
      - обслуговування кабелів;
      - поняття про релейний захист;
      - призначення, конструкцію і ремонтне обслуговування вводів напругою до 35 кВ, масло- і вакуумапаратуру;
      - вимоги до вантажопідйомних машин і механізмів і правила випробування такелажу;
      - елементарні знання з електротехніки.

1.4. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує розбирання, ремонт і складання електричних машин та їх пускорегулювальної апаратури, закритих розподільних пристроїв напругою до 10 кВ, капітальний ремонт і технічний огляд двообмоткових трансформаторів потужністю до 10000 кВА напругою до 35 кВ.

2.2. Виконує ремонт обмоток і котушок електричних машин постійного і змінного струму потужністю до 500 кВт, вимірює опір ізоляції обмоток і виводів мегомметром.

2.3. Перевіряє ізоляцію кабелю на вологість.

2.4. Вирізає й розбирає муфти й воронки кабелю напругою до 10 кВ.

2.5. Виконує експлуатаційно-ремонтне обслуговування маслоочищувальної апаратури ГЕС.

2.6. Проводить зовнішній огляд устаткування розподільних мереж.

2.7. Перевіряє кріплення ошиновки і збірних смуг, заміняє пошкоджені ізолятори, проводить ревізію приводів роз'єднувачів.

2.8. Перевіряє роботу викатних камер комплектних розподільних пристроїв.

2.9. Працює з розчинниками і емаллю.

2.10. Заміняє штирі і фарфорові вводи з висвердлюванням, паянням, армуванням, лудінням олов'янистим припоєм струмоведучих деталей вводу.

2.11. Працює на ізолювальних верстатах з накладенням ізоляції на фасонні і круглі проводи.

2.12. Креслить розгортки нескладних деталей і робить їх розмітку для заготовлення матеріалів.

2.13. Здійснює слюсарну обробку деталей за 11 - 12 квалітетами (4 - 5 класами точності), такелажні роботи за допомогою простих засобів механізації.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вимикачі навантаження типу ВНП-16 - ревізія.

5.2. Вводи високовольтні трансформатора ТД-10000/35, розширювачі на трансформаторах напругою 35 кВ - зняття і установлення.

5.3. Вводи - ремонт з перезаливанням мастики.

5.4. Вимикачі масляні типу ВМП-10 - регулювання контактної системи, ремонт.

5.5. Відводи і місця паяння трансформатора ТД-10000/35 - переізолювання лакотканиною і кабельним папером.

5.6. Кабелі - оброблення із сухим заправленням поліхлорвініловою стрічкою і лаками.

5.7. Котушки циліндричні багатошарові вищої напруги трансформатора ТМ-630/35 - намотування.

5.8. Лобові частини обмоток - лакування.

5.9. Лобові частини електродвигуна потужністю 350 кВт - усунення замикання між сусідніми секціями.

5.10. Магнітні пускачі - зняття, ремонт.

5.11. Обмотки трансформаторів типу ТМ-1600/35 - просочування і запікання.

5.12. Обмотки трансформаторів ТМ-6300/35 - опресування.

5.13. Обмотки статорів із водяним охолодженням - підготовка обмотки до випробовування на гідравлічний опір по вітках.

5.14. Реле трансформаторів газові - зняття, ремонт і установлення.

5.15. Роз'єднувачі на напругу 10, 35 кВ - ремонт.

5.16. Талі електричні, лебідки електричні, пристрої з електроприводом - розмотування і прокладання живильного кабелю; зняття, ремонт магнітних пускачів.

5.17. Траси кабельні з перешкодами - розкочування і прокладання кабелю.