Інструкція для посади "Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера головного щита керування електростанцією IV групи кваліфікації або електромонтера з обслуговування перетворювальних пристроїв IV групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, конструктивні особливості, правила обслуговування, умови експлуатації і режим роботи устаткування ВЕС;
      - розташування устаткування, принцип роботи ВЕС;
      - призначення захисту, блоківок і сигналізації, засобів вимірювань;
      - основи вітроенергетики.

1.4. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить оперативно-диспетчерське обслуговування системи керування вітроенергетичних станцій і експлуатаційне обслуговування устаткування.

2.2. Веде режими роботи ВЕС і вітроелектроустановок (ВЕУ).

2.3. Здійснює пуск, зупинку й перемикання в схемах ВЕС і ВЕУ з центрального пульта керування і з місцевих щитів керування.

2.4. Контролює роботу устаткування за показаннями приладів місцевих щитів керування і центрального пульту керування.

2.5. Виявляє несправності устаткування і бере участь у їх усуненні, виявляє несправності в роботі ВЕУ за технологічними та аварійними сигналами комп'ютерної системи керування.

2.6. Веде оперативні переговори з диспетчером електромереж.

2.7. Контролює і реєструє метеорологічні параметри.

2.8. Організовує ліквідацію аварій та інших відхилень у роботі устаткування ВЕС.

2.9. Бере участь в усуненні і ліквідації аварійних ситуацій.

2.10. Здійснює виведення устаткування в ремонт і введення його в роботу, підготовляє робочі місця для проведення ремонтних і налагоджувальних робіт.

2.11. Накопичує, роздруковує інформацію про роботу ВЕС, веде оперативний журнал, добову і тижневу відомості з виробництва електроенергії за зростаючим підсумком.

2.12. Допускає до роботи персонал, що проводить технічне обслуговування і ремонт устаткування ВЕС.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції V група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.