Інструкція для посади "Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту гідротурбінного устаткування 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на розбирання, ремонт, складання, регулювання, випробовування, виготовлення особливо складних деталей і вузлів гідротурбінного устаткування машинних цехів гідроелектростанцій;
      - правила, прийоми випробовування устаткування і окремих його вузлів, статичне і динамічне балансування роторів;
      - правила гідравлічних випробовувань вузлів, гідроагрегатів;
      - норми спрацювання окремих елементів і деталей гідроагрегату;
      - правила виведення в ремонт, оформлення наряду-допуску;
      - вимоги до фланцевих з'єднань, ущільнюючих поверхонь в арматурі, до робочих механізмів, складних вантажопідйомних машин і механізмів, вантажозахоплювальних пристроїв;
      - особливості зварювання, центрування зубчастих передач;
      - заходи щодо запобігання передчасному спрацюванню елементів і деталей гідроагрегатів;
      - правила проведення такелажних робіт в цеху;
      - методи вимірювання і виправлення центрування вертикальних гідроагрегатів;
      - порядок організації і роботи бригади;
      - нормування.

1.4. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розбирання, ремонт, реконструкцію, складання, регулювання, випробовування і налагодження складних вузлів, деталей і механізмів основного і допоміжного устаткування поворотно-лопатевих і радіально-осьових гідротурбін: робочих коліс, підп'ятників, маслоприймачів, направних апаратів, турбінних підшипників, системи техводопостачання з масло- і повітроохолоджувачами, системи регулювання гідроагрегата, компресорів, насосів, масло-, водо- і повітропроводів, запірної і запобіжної арматури.

2.2. Виконує центрування вертикальних гідроагрегатів з провертанням ротора на 360 градусів.

2.3. Виконує відновний ремонт арматури різних параметрів.

2.4. Ремонтує, відновлює і проводить складання складних вузлів вантажопідйомних машин і механізмів, регулювання, випробовування після ремонту, налагодження і здавання їх в експлуатацію.

2.5. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою.

2.6. Виявляє дефекти, визначає причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування, арматури; визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливості їх відновлення.

2.7. Робить розмітку складних деталей.

2.8. Перевіряє роботу основного й допоміжного устаткування після ремонту і здавання його в експлуатацію.

2.9. Виконує такелажні роботи під час переміщення складних і відповідальних вузлів і елементів гідроустаткування.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура масловодозапірна будь-якої системи - гідравлічне випробовування в умовах діючого устаткування.

5.2. Клапани спускні - підгонка, ремонт.

5.3. Насоси всіх типів - складання, випробовування під навантаженням.

5.4. Підшипники направні гідротурбін (гумові або лігнофолеві сегменти) - вимірювання зазорів, підбивання сегментів.

5.5. Підшипники направні генераторів (бабітові) - шабрування сегментів, регулювання зазорів.

5.6. Пристрій поплавцевого зливного бака маслонапірної установки - ремонт і регулювання.

5.7. Сегменти підп'ятників - шабрування.

5.8. Система гальмова гидроагрегата - ремонт, заміна сегментів, гальмових колодок.

5.9. Сервомотори направних апаратів гідротурбін - розбирання, ремонт, складання, ремонт лекажного агрегата.

5.10. Талі, електротельфери - напресування привідного шківа на черв'ячний вал, виявлення дефектів.