Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкції обмоток та ізоляції силових, вимірювальних, випробувальних і інших трансформаторів спеціального призначення і електричних машин постійного і змінного струму будь-якої потужності;
      - причини старіння ізоляції, ознаки пошкодження ізоляції та обмоток, способи їх усунення;
      - читання креслень, схем і розрахункових записок на обмотки трансформаторів і електричних машин;
      - виконання ізоляції за класами;
      - прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту обмоток та ізоляції з частковим або повним перемотуванням обмоток і котушок.

1.4. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виявляє дефекти, визначає обсяги і виконує роботи з ремонту обмоток та ізоляції силових трансформаторів напругою 500 кВ і вище, пускових і струмообмежувальних реакторів з повітряним і масляним охолодженням.

2.2. Виготовляє за кресленнями та розрахунковими записками обмотки та ізоляцію складних конструкцій і обмотки з багатопаралельними витками провідників, з регулюванням напруги під навантаженням.

2.3. Проводить обмотувальні і ізолювальні роботи під час часткового перемотування обмоток всіх класів електричних машин всіх потужностей і напруг.

2.4. Ремонтує обмотки та ізоляцію турбогенераторів з усіма видами штучного охолодження обмоток і активної сталі.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автотрансформатори напругою від 330 кВ і вище потужністю понад 200000 кВА - намотування обмотки високої напруги.

5.2. Обмотки котушкові неперервні спіралеподібні з прямокутного проводу для силових трансформаторів і автотрансформаторів на напругу понад 330 кВ - намотування обмотки.

5.3. Обмотки роторів турбогенераторів - сушіння методом вентиляційних втрат.

5.4. Обмотки статорів асинхронних електродвигунів потужністю 8000 кВт і вище - демонтаж і укладання нової двошарової кошикового типу.

5.5. Реактори з'єднувальні трансформаторів ТРДН-32000/35 - виготовлення нової обмотки.

5.6. Ротори турбогенераторів потужністю 200 тис.кВт і вище - часткове перемотування обмотки.

5.7. Статори турбогенераторів 500 тис.кВт і вище - частковий ремонт обмотки із заміною частини стрижнів.

5.8. Статори турбогенераторів 300 тис.кВт - усунення замикання на корпус обмотки в пазовій частині.

5.9. Трансформатори ТДЦГ-400000/220 - ремонт пошкоджень обмотки, заміна виткової ізоляції.