Інструкція для посади "Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 86. Реклама та реставраційні роботи. Розділ 'Реставраційні роботи'", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.10.2000 р. N 492. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища художня освіта за спеціальністю художник-реставратор (магістр, спеціаліст або бакалавр). Для магістра, спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж реставраційної роботи за професією - не менше 3 років. Повна або базова художня, мистецтвознавча або технічна, пов'язана з технологією реставраційного процесу, вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи за професією: для магістра, спеціаліста - не менше 4 років, бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 5 років. Повна або базова, крім художньої, мистецтвознавчої або технічної, пов'язаної з технологією реставраційного процесу, вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи: для магістра, спеціаліста - не менше 5 років, бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 6 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - техніку та технологію, стилістичні особливості пам'яток, матеріалів та способів їх використання для ведення реставраційних робіт з урахуванням особливостей експонатів;
      - основні методи реставрації монументального, станкового, темперного та олійного живопису, графіки, декоративного та ужиткового мистецтва, скульптури;
      - принципи датування та атрибуції;
      - результати старіння матеріалів, що застосовуються в реставрації;
      - причини, що спричиняють руйнування експонатів;
      - основні види лабораторних досліджень в процесі виявлення причин та характеру руйнувань.

1.4. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує нескладні, середньої складності, значної та особливо значної складності реставраційні та консерваційні роботи на творах високої художньої та історичної цінності, а також на унікальних творах мистецтва відповідно до завдань і методики, розробленої та затвердженої реставраційною радою.

2.2. Розробляє методику проведення реставраційних робіт, добирає матеріали для їх проведення, забезпечує досконале документування процесу реставраційних робіт, складає описи ушкоджень об'єкту, результатів його дослідження, методів і матеріалів, що застосовуються в процесі реставраційних робіт, а також фотографування до початку робіт, в процесі та після закінчення реставрації.

2.3. Визначає види руйнувань, складає, проводить детальний огляд та складає опис стану схоронності об'єкту, що реставрується, виявляє його первісний вигляд, визначає історію змін, установлює на підставі результатів хімічних, фізичних та біологічних досліджень причини та характер пошкоджень.

2.4. У процесі реставрації творів живопису здійснює укріплення основи, грунту та фарбової поверхні, а також видалення пізніших нашарувань, що приховують або перекручують авторський живопис.

2.5. Готує спеціальні реставраційні клеї, мастики, суміші тощо.

2.6. Інструктує фотографів щодо документальної фотофіксації окремих процесів реставраційних робіт.

2.7. Проводить обстеження музейних фондів та експозицій.

2.8. Консультує зберігачів фондів щодо норм і правил зберігання експонатів.

2.9. Керує роботою стажерів, надає допомогу науковим співробітникам, які вивчають експонати, що підлягають реставрації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Виконує консерваційно-реставраційні роботи фрагментів монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання.

5.2. Проводить дезінфекцію фарбової поверхні, видаляє з живопису нашарування і поверхневі забруднення.

5.3. Робить мастикування та бортове укріплення втрат ґрунту і фарбового шару (мозаїчного набору).

5.4. Знімає з живописної поверхні профілактичні заклейки.

5.5. Виготовляє штучні основи для монтування фрагментів і монтує на цю основу невеликі фрагменти.

5.6. Проводить поділ великих фрагментів на більш дрібні (з використанням природних тріщин і втрат).

5.7. Знімає фрагменти розписів (мозаїки) зі стін, тинькарської основи або виймає їх з археологічних завалів, а також відшаровує від оригіналу пізні живописні шари.

5.8. Проводить консерваційну обробку зворотного боку фрагментів, розписів і мозаїк або внутрішніх порожнин фрагментів об'ємного декору.

5.9. Вилучає з фарбової поверхні фрагментів розписів надлишки полімерного клею методом відгонки.

5.10. Підбирає композиції для мастикування втрат ґрунту, тинькарського шару і мозаїчного набору.

5.11. Монтує великі фрагменти розписів і мозаїки на штучну основу.

5.12. Виводить (за необхідністю) водорозчинні солі з фрагментів.

5.13. Вивчає і систематизує дані про дрібні фрагменти живопису, мозаїки, скульптури та вводить їх в єдину композицію.

5.14. Складає схеми та готує кальки, проекти фрагментів (частин), що реставруються.

5.15. Монтує зняті фрагменти розписів на стіні з використанням різних матеріалів і методів.

5.16. Монтує фрагменти розписів і скульптури з використанням штучних матеріалів, що спінюються.

5.17. Виконує лінійні промальовування і живописні копії в матеріалі оригіналу або близькому йому за технікою.