Інструкція для посади "Ліфтер 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ліфтер 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - типові інструкції з експлуатації вантажних і пасажирських ліфтів, затверджені відповідними державними органами;
      - будову і правила експлуатації ліфтів, які обслуговуються, їх вантажопідйомність;
      - розміщення і призначення приладів безпеки: дверних замків, дверних та підпідлогових контактів, уловлювачів, конусного вимикача;
      - призначення сигналізації апаратів керування;
      - правила пуску ліфта у роботу і перевірки справності приладів безпеки;
      - правила і норми охорони праці і протипожежного захисту.

1.4. Ліфтер 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ліфтер 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ліфтер 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ліфтер 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує ліфтами зі швидкістю руху до 1 метра за секунду та здійснює контроль за їх справністю.

2.2. Наглядає за експлуатацією ліфта.

2.3. Здійснює пуск ліфта в роботу з попередньою перевіркою роботи або аварійної сигналізації, автоматичних замків на всіх зупинках, кнопки "Стоп".

2.4. Під час супроводу пасажирів або вантажів наглядає за посадкою та виходом пасажирів або за завантаженням та вивантаженням вантажу згідно з номінальною вантажопідйомністю ліфта.

2.5. У разі виявлення несправності ліфта зупиняє його і повідомляє чергового електромеханіка з ліфтів.

2.6. Утримує у чистоті кабіну ліфта, поверхові площадки на всіх зупинкових пунктах.

2.7. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.8. Заповнює журнал приймання і здавання зміни.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ліфтер 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ліфтер 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ліфтер 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ліфтер 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ліфтер 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ліфтер 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ліфтер 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ліфтер 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ліфтер 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ліфтер 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ліфтер 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ліфтер 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ліфтер 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ліфтер 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ліфтер 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ліфтер 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.