Інструкція для посади "Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничої та господарської діяльності відділу;
      - єдину систему планово-запобіжних ремонтів і раціональної експлуатації машин і механізмів;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості й експлуатаційні характеристики машин і механізмів;
      - стандарти, технічні умови й інструкції з експлуатації машин і механізмів;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила державної автоінспекції;
      - правила безпечної експлуатації вантажопідйомних машин і механізмів;
      - основи трудового законодавства;
      - норми та правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

1.4. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує контроль за технічним станом машин і механізмів, своєчасною підготовкою об'єктів до виконання механізованих робіт і додержанням вимог нормативної, технічної документації та проектів виконання робіт.

2.2. Бере участь у формуванні виробничої програми й організовує її виконання.

2.3. Організовує транспортування машин і забезпечення їх паливними та мастильними матеріалами.

2.4. Керує роботою радіодиспетчерського зв'язку.

2.5. Розробляє пропозиції щодо удосконалення структури парку машин, підвищення змінності їх роботи, упровадження прогресивних технологій виконання робіт.

2.6. Здійснює заходи щодо підготовлення техніки до роботи в зимовий період.

2.7. Бере участь у розробленні та узгодженні планів огляду, випробування, ремонту будівельної техніки.

2.8. Вивчає умови роботи машин та устаткування, окремих вузлів і готує пропозиції щодо поліпшення техніко-експлуатаційних характеристик машин і змінного робочого устаткування.

2.9. Організовує роботу ремонтної служби (у разі відсутності служби головного механіка).

2.10. Проводить роботу щодо удосконалення організації праці служби експлуатації та ремонтної служби.

2.11. Розробляє та впроваджує заходи щодо створення безпечних умов праці під час експлуатації та ремонту машин і механізмів.

2.12. Контролює додержання вимог охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.13. Бере участь у обговоренні раціоналізаторських пропозицій, що стосуються поліпшення експлуатації та ремонту машин і механізмів, у розробленні колективного договору та виконанні його заходів.

2.14. Керує працівниками відділу і підрозділів з експлуатації та ремонту машин і механізмів.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.