Інструкція для посади "Прохідник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Прохідник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи гірником 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості гірничих порід та їх класифікацію за міцністю;
      - правила та способи розробки гірничої породи механізованим інструментом і вручну;
      - форми перетину гірничих виробок;
      - основні види простих кріплень;
      - порядок виконання робіт зі спорудження та ремонту кріплень;
      - способи проходки горизонтальних, похилих і вертикальних виробок і стовбурів;
      - технічні характеристики устаткування, машин і механізмів, що застосовуються під час проходки підземних виробок, правила їх експлуатації;
      - правила та прийоми складання та укладання арматури;
      - проведення бетонних робіт;
      - правила користування існуючою сигналізацією;
      - будову відкотних колій;
      - способи розбивання, укладання та кріплення труб;
      - розміри цебер, розтрубів і труб, що проходять через поміст;
      - правила і способи навантаження, розвантаження та доставлення матеріалів та устаткування у зоні вибою.

1.4. Прохідник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Прохідник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Прохідник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Прохідник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прохідницькі роботи середньої складності під час будівництва закритим способом тунелів, станцій метрополітену та споруд спеціального призначення.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Прохідник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Прохідник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Прохідник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Прохідник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Прохідник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Прохідник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Прохідник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Прохідник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Прохідник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Прохідник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Прохідник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Прохідник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Прохідник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Прохідник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Прохідник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Прохідник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання комплексу робіт з проходки горизонтальних, похилих і вертикальних виробок, крім робіт, що передбачені у 5 та 6 розрядах: проходка гірничих виробок із застосуванням відбійних молотків та вручну; навантажування гірничої маси навантажувальними машинами та вручну у зоні вибою до транспортних засобів; ручне розроблення породи, у тому числі й сипких пісків, під час проходки виробок із застосуванням немеханізованого прохідницького комплексу; виконання допоміжних робіт під час проходки виробок із застосуванням механізованого прохідницького комплексу навантажування породи, очищення різального органу мехкомплексу висотою 3,6 м., прибирання породи між ножовою частиною та відбійним листом мехкомплексу висотою 5,5-6,0 м.; участь у пересуванні технологічного комплексу та укладальників тунельного опорядження; розроблення вибухової породи вручну під час проходки похилих виробок буропідривним способом; спорудження тимчасового кріплення виробок, окрім кріплення, що передбачене у 5 та 6 розрядах (кріплення покрівлі, вибою, установлення окремих елементів кріплення); під керівництвом прохідника 5 розряду встановлення і зняття марчеван під час проходки виробок гірничим способом, участь у спорудженні арочного та анкерного кріплення тощо); спорудження збірного тюбінгового та блочного тунельного опорядження із застосуванням тюбінго- та блокоукладальників, а також бетонного опорядження - у виробках криволінійного обрису з площею перерізу до 20 кв.м; установлення та розбирання опалубки; встановлення арматури; укладання бетонної суміші у жорсткий підмурок під колію; бетонування пішохідних доріжок у тунелі; укладання залізобетонних плит і балок станційних платформ; улаштування риштування на розпірках під час проходки вертикальних виробок; виконання робіт на підвісному помості під час проходки стволу (пропускання цебер, матеріалів, устаткування); ручне розроблення породи під час спорудження форшахти стволу; укладання труб різного діаметра в тунелях, підвищування труб у стволах з виконанням бетонування; навантажування та розвантажування, доставляння матеріалів та устаткування, відкочування навантажених і підкочування порожніх вагонеток у зоні вибою із застосуванням електровоза, лебідок або вручну; під час укладання постійних колій метрополітену: прикріплення рейок і брусів до шпал, монтаж і демонтаж ізольованого стику, промірювання та регулювання рейкової колії; одиночна заміна елементів рейко-шпальних грат, демонтаж кріпильного вузла контактної рейки, закріплення болтів, забивання костилів).