Інструкція для посади "Стовбуровий 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стовбуровий 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи стовбуровим 3 розряду не менше одного року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову шахтних клітей, скіпів, цебер, затворів, площадок, дозаторів, запобіжних грат;
      - принцип дії штовхача та компенсаторів висоти, стопорів, кулачкових механізмів, парашуту;
      - правила опускання та підіймання людей та вантажів стовбуром;
      - типи вагонеток, блоковізків, тюбінговізків;
      - звукову та світлову сигналізацію під час роботи, спускання та підіймання людей та вантажів;
      - способи та прийоми навантажування, розвантажування;
      - підіймання та опускання довгомірних матеріалів, громіздкого устаткування, вибухових речовин і засобів для проведення вибухів;
      - правила експлуатації лебідок, штовхачів та перекидачів;
      - правила обліку кількості піднятих вантажів;
      - графік роботи стовбура;
      - способи виявлення та усунення несправностей у роботі дозаторного пристрою, усунення заторів;
      - допустиме навантаження під час підіймання та опускання вантажів та людей.

1.4. Стовбуровий 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стовбуровий 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стовбуровий 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стовбуровий 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з обслуговування шахтного стовбура - приймання та подавання сигналів із шахти на поверхню та з поверхні машиністу підйомної машини з підіймання та опускання людей та вантажів.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стовбуровий 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стовбуровий 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стовбуровий 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стовбуровий 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стовбуровий 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стовбуровий 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стовбуровий 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стовбуровий 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стовбуровий 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стовбуровий 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стовбуровий 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стовбуровий 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стовбуровий 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стовбуровий 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стовбуровий 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стовбуровий 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Під час обслуговування шахтного стовбура на будівництві метрополітену з добовою плановою видачею породи: під час вантажнолюдського підіймання - 450 т і більше; під час скіпового підіймання - 250 т і більше; під час опускання-підіймання людей - незалежно від навантаження; під час великого припливу води - незалежно від навантаження.

5.2. Установлення та закріплення вагонеток, блоковізків та тюбінговізків у кліті та їх розвантажування.

5.3. Спостереження за справністю роботи механізмів та устаткування шахтного стовбура.

5.4. Керування кулачковими пристроями, штовхачами, площадками, що хитаються, стопорами та іншими механізмами з навантажування клітей, скіпів та цебер.

5.5. Приймання навантажених та відправлення порожніх вагонеток на прийомній площадці похилих шахт.

5.6. Відкривання та закривання ляд під час проходки стовбура, захисних грат, дозувальних пристроїв та спостереження за їх справністю, облік виданих із шахти і опущених до шахти матеріалів.

5.7. Відкривання та закривання ляд під час проходки стовбура, захисних грат, дозувальних пристроїв та спостереження за їх справністю, облік виданих із шахти і спущених до шахти матеріалів.

5.8. Участь в опусканні, підійманні та розвантажуванні довгомірних матеріалів і важкого устаткування.

5.9. Забезпечення встановленого порядку та правил підіймання та опускання.

5.10. Приймання виїзних жетонів.

5.11. Участь в опусканні, підійманні та розвантажуванні довгомірних матеріалів і важкого устаткування.

5.12. Забезпечення встановленого порядку та правил підіймання та опускання.

5.13. Приймання виїзних жетонів.

5.14. Спостереження за справним станом засобів підіймання гальмівних і запобіжних пристроїв, засобів сигналізації.

5.15. Спостереження за завантажувальними кривими та правильною посадкою скіпа.

5.16. Дрібний ремонт сигнальних пристроїв, клітей, люків та затворів.

5.17. Керування запобіжними пристроями.

5.18. Прибирання розсипаної породи, очищення скіпа.