Інструкція для посади "Прохідник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Прохідник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи прохідником 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості гірничих порід та їх класифікацію за міцністю;
      - правила та способи розроблення гірничої породи вручну, механізованим інструментом та буропідривним способом;
      - вимоги до якості заточування та заправлення бурів, коронок, їх форми, розміри;
      - правила проведення вибухових робіт;
      - конструктивні особливості немеханізованого прохідницького комплексу;
      - форми перерізу гірничих виробок;
      - правила проведення гірничих робіт із застосуванням кесонних апаратів;
      - способи виконання робіт з армування, допуски і технічні умови до армування стволів;
      - правила користування існуючою сигналізацією;
      - види постійного і тимчасового кріплення та опорядження виробок;
      - властивості спеціальних розчинів і способи їх нагнітання;
      - способи розбивання та укладання стрілкових переводів відкотної колії, перевірки профілю колії;
      - розміри підвісного устаткування;
      - види несправностей у роботі машин і устаткування, що обслуговується, та способи їх усунення;
      - електрослюсарну справу з обсягом знань електрослюсаря 3 розряду.

1.4. Прохідник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Прохідник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Прохідник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Прохідник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні прохідницькі роботи з будівництва закритим способом тунелів, станцій метрополітенів і підземних споруд спеціального призначення.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Прохідник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Прохідник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Прохідник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Прохідник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Прохідник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Прохідник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Прохідник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Прохідник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Прохідник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Прохідник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Прохідник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Прохідник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Прохідник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Прохідник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Прохідник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Прохідник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання комплексу робіт з проходки горизонтальних, похилих та вертикальних виробок, окрім робіт, що передбачені у 6 розряді.

5.2. Буріння шпурів перфораторами масою до 35 кг (разом з пневмопідтримкою).

5.3. Проходка гірничих виробок із застосуванням відбійних молотків, підривним способом; спорудження кріплення шахтних стволів, армування шахтних стволів.

5.4. Керування прохідницькими комплексами з немеханізованим щитом, установками з нагнітання спеціальних розчинів та іншими машинами і механізмами, що використовуються у роботі, та їх обслуговування.

5.5. Встановлення труб у стволах.

5.6. Спорудження всіх видів кріплення у горизонтальних, похилих і вертикальних виробках, окрім кріплень, що передбачені для виконання у 6 розряді (кріплення рам у штольнях, фурнелів; спорудження арочного та анкерного кріплення у тунелях, установлення та розбирання багатокутного металевого кріплення).

5.7. Установлення опалубки для спорудження бетонного та залізобетонного кріплення та конструкцій криволінійного обрису.

5.8. Розбирання та ремонт тимчасового кріплення виробок.

5.9. Переміщення і закріплення помостів, люльок, натяжних рам.

5.10. Улаштування ходових частин у стволах.

5.11. Зрошення гірничої маси після проведення підривних робіт.

5.12. Улаштування залізобетонних шлюзових камер у кесонах.

5.13. Монтаж і демонтаж прохідницьких комплексів.

5.14. Укладання бетонної суміші вручну у горизонтальних і похилих виробках.

5.15. Монтаж збірних залізобетонних конструкцій під фундаменти ескалаторів.

5.16. Під час улаштування постійних колій метрополітену: монтаж рейко-шпальних грат; баластування колії, остаточне підіймання та рихтування рейко-шпальних грат; укладання та баластування стрілкових переводів і перехресних з'їздів на прямих ділянках колії; монтаж контррейок, ізолювальних стиків, протиугонів, тупикових упорів; контактної рейки; опорядження колії, контактної рейки; укладання колійного бетону; профілювання водовідводного лотка.