Інструкція для посади "Машиніст електровоза 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст електровоза 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом електровоза 3 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння III групи з електробезпеки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення обладнання, технічні характеристики електровозів;
      - правила руху потягів з вантажем і людьми;
      - правила енергозабезпечення;
      - систему гальмівного обладнання;
      - будову стрілкових переводів;
      - правила зчеплення та розчеплення вагонів;
      - способи та пристрої, що застосовуються для підйому електровозів і вагонів, що зійшли з колії;
      - правила та способи заземлення та підвішування контактної мережі;
      - способи перетворення струму живлення контактної мережі;
      - розташування та найменування підземних гірничих виробіток;
      - системи змащування та мастильні матеріали, що застосовуються, порядок виконання ремонту. Приклади робіт. Формування потягу. Маневри на місці відправлення. Зчеплення вагонів з електровозом. Відкочування навантажених вагонеток електровозом. Розчеплення потягу. Маневри на місці прибуття, відкочування порожніх вагонів електровозом до місця навантажування. Огляд електровоза з усуненням несправностей.

1.4. Машиніст електровоза 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст електровоза 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст електровоза 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст електровоза 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує електровозами зі зчіпною вагою від 10 до 25 т., під час відкатки навантажених та порожніх вагонеток.

2.2. Регулює швидкістю, формує потяги та виконує маневрові роботи, вивозить вантажі, завозить порожні вагони.

2.3. Перевозить людей до місця роботи та назад.

2.4. Підіймає та ставить електровози та вагони, що зійшли з колії.

2.5. Переводить стрілки на дорозі.

2.6. Керує штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних пунктів.

2.7. Здійснює огляд та випробування механізмів керування та ходових частин.

2.8. Ліквідує несправності у роботі.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст електровоза 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст електровоза 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст електровоза 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст електровоза 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст електровоза 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст електровоза 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст електровоза 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст електровоза 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст електровоза 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.