Інструкція для посади "Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем-монтажником підземного гірничопрохідницького устаткування 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, правила монтажу та демонтажу, способи налагоджування, електричні схеми складного гірничопрохідницького устаткування;
      - способи ревізії та сушіння електроустаткування;
      - правила експлуатації силових та освітлювальних мереж;
      - правила прокладання проводів та кабелів;
      - правила випробовування та перевіряння електроустаткування та установок;
      - способи розмічання місць установлення опорних конструкцій, устаткування, прокладання трас, проводів, кабелів і шин.

1.4. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування та випробовування механічної та електричної частин складного гірничопрохідницького устаткування.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування та випробовування механічної та електричної частин немеханізованих прохідницьких комплексів, шахтових клітей, гірничих комбайнів, агрегатів, самохідних бурових установок та іншого складного гірничопрохідницького устаткування.

5.2. Монтаж, демонтаж систем енергопостачання, гідравліки, засобів телемеханіки, приладів автоматичного регулювання, металевих конструкцій під час армування шахтового стовбура, розподільних пристроїв, трубопроводів діаметром від 200 до 400 мм.

5.3. Улаштовування металевої ізоляції.

5.4. Складання монтажних схем.

5.5. Розмічання місць установлення контрольно-вимірювальних приладів.

5.6. Розмічання та обробляння кінців проводів та кабелів перерізом більше 70 кв.мм.

5.7. Монтаж кінцевих заправлень та з'єднувальних муфт на кабелях напругою до 10 кВ.

5.8. Укладання силових та контрольних кабелів в підземних спорудах.

5.9. Монтаж, ревізія та сушіння силового електроустаткування масою від 50 до 100 кг, роз'єднувачів, заземлювачів, розрахованих на напругу до 100 кВ; монтаж, ревізія, центрування та перевіряння електричних схем підключення електричних машин та агрегатів масою до 500 кг; притирання щіток.

5.10. Пробний пуск та випробовування механізмів породонавантажувальних машин, монтаж дистанційного керування, прокладання високовольтного кабелю.

5.11. Монтаж, демонтаж систем енергопостачання, гідравліки, засобів телемеханіки, приладів автоматичного регулювання, металевих конструкцій під час армування шахтового стовбура, розподільних пристроїв, трубопроводів та запірної арматури діаметром більше 500 мм.

5.12. Розмічання місць прокладання трубопроводів.

5.13. Центрування валів за напівмуфтами.

5.14. Монтаж складних вентиляційних установок та металевих конструкцій з вивірянням, налагоджуванням, прийманням для монтажу.

5.15. Шабрування поверхонь.

5.16. Монтаж масловіддільників, грязеуловлювачів.

5.17. Балансування, центрування та налагоджування устаткування та механізмів.

5.18. Монтаж та заряджання акумуляторних батарей.

5.19. Виконання замірів та складання ескізів електропроводки та вентиляції для виготовлення.

5.20. Контроль змонтованого устаткування та мереж.

5.21. Підготовка кабелів до включення.