Інструкція для посади "Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем-монтажником підземного гірничопрохідницького устаткування 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, правила монтажу та демонтажу, способи налагоджування, електричні схеми особливо складного гірничопрохідницького устаткування;
      - способи обробляння та монтажу високовольтних і контрольних кабелів;
      - конструкції розподільних щитів, пультів, щитів керування та захисту;
      - методи перевіряння та регулювання електроустаткування та систем.

1.4. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування та випробовування механічної та електричної частин особливо складного гірничопрохідницького устаткування.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування та випробовування механічної та електричної частин механізованих прохідницьких комплексів та іншого особливо складного гірничопрохідницького устаткування.

5.2. Монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування автоматичних систем електронної та радіорелейної апаратури, датчиків, асинхронно-синхронізованого регульованого електроприводу гірничопрохідницького устаткування.

5.3. Монтаж та демонтаж трубопроводів та арматури гідравлічної мережі високого тиску.

5.4. Монтаж кінцевих заправлень та з'єднувальних муфт на кабелях, розрахованих на напругу більше 10 кВ.

5.5. Монтаж, ревізія та сушіння силового електроустаткування масою більше 100 кг.

5.6. Монтаж, ревізія, центрування та перевіряння електричних схем підключення електричних машин та агрегатів масою більше 500 кг для всіх видів з'єднань.

5.7. Пробний пуск та випробування механізмів прохідницького комплексу (щитів, тюбінго- та блокоукладачів), електроприводів вентиляторів і дистанційного пристрою.

5.8. Викреслювання чорнових та замірних ескізів з натури та за будівельними кресленнями з деталізацією та складанням специфікації.

5.9. Монтаж та налагоджування сервомоторів.

5.10. Ремонт струмопровода ротора та фазових перемичок статора.

5.11. Монтаж механізмів та вентиляційних установок.

5.12. Монтаж приладів фізико-хімічного аналізу та систем відбору проби.

5.13. Монтаж елементів логіки всіх типів, АСУ-ТП.

5.14. Виробництво аеродинамічних випробувань повітроводних систем.

5.15. Підготовка приладів та автоматів до включення.

5.16. Випробовування трубопроводів та проводок у вибухонебезпечній зоні.

5.17. Перевірка схем з'єднання трансформаторів.