Інструкція для посади "Технік-лаборант II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік-лаборант II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - систему підготовки будівельного виробництва;
      - стандарти, технічні умови та інші нормативні та керівні матеріали щодо розроблення та оформлення технічної та технологічної документації;
      - спеціалізацію й технічні характеристики об'єктів;
      - основне технологічне устаткування та принципи його роботи;
      - технологію будівельного виробництва;
      - види та властивості будівельних матеріалів і конструкцій, що застосовуються в будівництві;
      - склад, вимоги до оформлення та правила передавання проектно-кошторисної документації;
      - номенклатуру виробів, що виготовляють підсобні підприємства будівельної організації;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - законодавство про працю;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Технік-лаборант II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік-лаборант II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік-лаборант II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік-лаборант II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує аналізи та випробування для визначення хімічного складу та основних властивостей будівельних матеріалів, напівфабрикатів, конструкцій і деталей.

2.2. Оформляє результати аналізів і випробувань, веде їх облік, готує технічну документацію з виконуваних лабораторією робіт.

2.3. Повідомляє відповідним підрозділам будівельної організації результати аналізів і випробувань.

2.4. Здійснює підготовчі операції для проведення особливо складних лабораторних випробувань.

2.5. Бере участь у розробці нових методів хімічних аналізів, механічних випробуваннях, відбиранні технологічних проб, металографічних дослідженнях.

2.6. Слідкує за справністю установок, приладів, інструменту та іншого лабораторного обладнання, виконує просте регулювання його та лагодження.

2.7. Одержує проектно-кошторисну документацію, перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень та затверджень; здійснює ведення журналу реєстрації проектно-кошторисної документації.

2.8. Оформляє зміни технічної документації у зв'язку з коригуванням технологічних процесів та режимів виробництва й погоджує їх за встановленим порядком.

2.9. Забезпечує збереження, облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам і субпідрядним організаціям.

2.10. Здійснює контроль за збереженням проектно-кошторисної документації та веденням виконавчої документації на будівельних дільницях.

2.11. Готує і передає у виробничі підрозділи журнали ведення робіт, документацію для пред'явлення об'єктів приймальній комісії.

2.12. Бере участь у розробленні проектів виконання робіт, проектуванні тимчасових будівель, споруд, нестандартного устаткування, пристроїв та інвентарю, складанні зведених графіків роботи будівельних машин, переміщення робітників, уведення об'єктів в експлуатацію.

2.13. Складає відомості обсягів робіт у натуральних та цінових показниках, заявки на будівельні матеріали, деталі та конструкції, замовлення на виготовлення виробів; розміщує замовлення на підсобних підприємствах та здійснює контроль за їх виконанням.

2.14. Порівнює фактичні витрати матеріалів з нормативними, вивчає причини перевитрат.

2.15. Контролює додержання технологічної дисципліни у виробничих підрозділах та правил експлуатації устаткування.

2.16. Бере участь у випробовуваннях технологічного устаткування, проведенні експериментальних робіт з перевірки та освоєння будівельних процесів та режимів виробництва.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік-лаборант II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік-лаборант II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік-лаборант II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік-лаборант II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік-лаборант II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік-лаборант II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік-лаборант II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік-лаборант II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік-лаборант II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік-лаборант II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік-лаборант II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік-лаборант II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік-лаборант II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік-лаборант II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік-лаборант II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік-лаборант II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.