Інструкція для посади "Кріпильник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кріпильник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. Приклади робіт. Заміна окремих рам елементів усіх видів кріплень. Улаштування проміжних рам, стояків, лежнів. Навішування дверей, улаштування дерев'яних риштувань, установлювання стелажів. Установлювання дерев'яних драбин. Розбирання простих конструкцій риштувань, настилів, опалубки нескладних конструкцій. Виготовляння та ремонт щитів опалубки прямолінійних елементів усіх видів. Розбирання опалубки перекриття, балок і колон підземних споруд. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - умови виконання кріпильних, ремонтних та інших робіт у гірничих виробках;
      - основні види дерев'яного, металевого, залізобетонного призабійного та спеціального кріплення;
      - правила та раціональні прийоми заміни окремих рам та елементів рам кріплення, риштувань та опалубки;
      - застосування інструментів;
      - різновиди, властивості, призначення, термін використання лісу, що застосовується, цегли, каменю, бетону та інших матеріалів;
      - характеристику, призначення та розташування гірничих виробок;
      - конструкції та призначення вентиляційних та інших перемичок, сходових частин, помостів, трапів, люків, затулок;
      - призначення та порядок використання маркшейдерських позначок для перевірки напрямку гірничих виробок;
      - теслярські роботи, встановлену сигналізацію;
      - способи улаштування риштувань та опалубки.

1.4. Кріпильник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кріпильник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кріпильник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кріпильник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує заміну окремих рам, елементів різних видів кріплень.

2.2. Установлює проміжні рами, стояки, лежні.

2.3. Здійснює укладання та знімання розстрілів і тирант, укріплювання канав, траншей та котлованів.

2.4. Виконує улаштування та ремонт вентиляційних дверей, вікон, дерев'яних щитів, труб, заслонів, риштувань.

2.5. Обшиває вентиляційні стовбури шахт.

2.6. Розбирає прості конструкції риштувань, настилів, трапів, захисних засобів, опалубку нескладних конструкцій, кріпильних рам у штольнях.

2.7. Очищає опалубку від бетону та розчину.

2.8. Улаштовує риштування, крім підвісного, захисні засоби.

2.9. Заготовляє елементи нескладних риштувань, що підтримують опалубку без нарощування.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кріпильник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кріпильник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кріпильник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кріпильник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кріпильник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кріпильник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кріпильник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кріпильник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кріпильник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кріпильник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кріпильник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кріпильник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кріпильник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кріпильник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кріпильник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кріпильник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.