Інструкція для посади "Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи, технічні характеристики, можливості використання дорожньо-транспортної машини й встановленого на ній устаткування, приладів та комплекту механізованого інструменту;
      - правила й інструкції з експлуатації, технічного обслуговування та профілактичного ремонту;
      - причини виникнення несправностей та способи їх усування;
      - технологію робіт, основні властивості і склад матеріалів, що використовуються;
      - способи вивантаження та завантаження матеріалів;
      - правила та норми охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг;
      - режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;
      - слюсарну справу з ремонту будівельних або інших подібних за складністю машин.

1.4. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує заливальником тріщин під час ремонту автомобільних доріг.

2.2. Здійснює візуальний огляд стану деформаційних швів у цементобетонних і тріщин у асфальтобетонних покриттях.

2.3. Перевіряє роботу: двигуна, бітумного насоса, компресора; технічний стан пневмосистеми, системи змащування, робочого органу розливу бітуму, паливної системи, електрообладнання, системи керування машиною.

2.4. Перевіряє наявність, кількість та, відповідно, якість матеріалів, призначених для промивання, грунтування та герметизації швів і тріщин у дорожніх покриттях.

2.5. Виконує роботи з очищення швів від пилу і бруду стиснутим повітрям та з промивання рідиною, грунтування і заповнення швів та тріщин мастикою та бітумом.

2.6. Перевіряє якість герметизації швів та тріщин дорожніх покриттів.

2.7. Забезпечує технологію ремонту автомобільних доріг з улаштуванням цементобетонних та асфальтобетонних покриттів та розігріву органічних в'яжучих матеріалів.

2.8. Монтує, регулює устаткування, встановлене на машину згідно з інструкцією щодо експлуатації, та забезпечує безперебійну його роботу.

2.9. Здійснює візуальний огляд робочої ділянки або дорожнього покриття, що підлягає ремонту або утриманню та встановлює технологічну послідовність виконання робіт залежно від їх обсягів та пори року.

2.10. Забезпечує безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників.

2.11. Запобігає несправностям у роботі дорожньо-транспортної машини.

2.12. Виконує щозмінне її технічне обслуговування, бере участь у планово-запобіжному ремонті.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст заливальника тріщин 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.