Інструкція для посади "Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником гірничого устаткування 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову устаткування та механізмів середньої складності, що монтуються;
      - способи перевіряння габаритів фундаментів під устаткування середньої складності;
      - прийоми вивіряння змонтованого устаткування;
      - способи електроприхватки та газорізання.

1.4. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності з монтажу та демонтажу шахтних металевих конструкцій, гірничого устаткування й електромеханічних пристроїв на шахтній поверхні й у тунелях, що споруджуються відкритим способом.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник гірничого устаткування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж і демонтаж бункерних затворів, рам кругових перекидачів, розчиномішалок, перегородок і бокових розкосів прохідницьких комплексів, монтажних площадок кранів, приводних і натяжних станцій стрічкових живильників, каркасів розподільних щитів, пультів керування та табло.

5.2. Монтаж лебідок вантажопідйомністю до 5 т, посадочних кулачків клітей і металоконструкцій.

5.3. Виконання слюсарних робіт середньої складності: розмічання та шліфування деталей, притирання ущільнюючих поверхонь.

5.4. Електроприхватка та газове різання під час монтажу конструкцій.

5.5. Установлювання реперів, труб і колонок.

5.6. Натягування осьових струн.

5.7. Приєднування проводів.

5.8. Обробляння кінців кабелю.

5.9. Приварювання наконечників до жил кабелю та проводів.

5.10. Монтаж вузлів середньої складності тягових підстанцій.

5.11. Роз'єднування трубопроводів.

5.12. Зливання масла з гідравлічної системи щита.