Інструкція для посади "Машиніст бурової установки 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст бурової установки 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи помічником машиніста бурової установки не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, будову, правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового та силового обладнання, їх характеристики;
      - технологічні режими, правила та способи буріння й розширення свердловин з відбором і без відбору керна у нормальних та складних умовах;
      - геолого-технічний наряд на свердловину;
      - паспорт буропідривних робіт;
      - мету та сутність цементації, бітумізації, силікатизації, хімізації, тампонажу та заморожування свердловин;
      - призначення, склад, способи приготування та обробки промивальних рідин, знижувачів міцності гірських порід;
      - призначення, характеристику, види інструментів, пристроїв і матеріалів, що застосовуються;
      - вимоги до якості заправляння бурового інструменту залежно від міцності гірських порід;
      - способи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов, можливості виникнення ускладнень залежно від стану бурового обладнання та інструменту;
      - причини виникнення технічних несправностей та аварій, заходи щодо запобігання їх виникненню та ліквідації;
      - основи геології, гідрогеології, гірничих робіт, електротехніки, гідравліки, пневматики;
      - правила ведення первинної технічної документації;
      - будову та схему енергетичної мережі та методи ліквідації витікання струму;
      - способи та правила виконання стропальних робіт.

1.4. Машиніст бурової установки 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст бурової установки 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст бурової установки 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст бурової установки 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує буровими верстатами та установками першого класу (вантажопідйомністю до 0,5 т), мотобурами, ручними та переносними комплектами під час буріння свердловин.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст бурової установки 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст бурової установки 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст бурової установки 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст бурової установки 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст бурової установки 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст бурової установки 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст бурової установки 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст бурової установки 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст бурової установки 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст бурової установки 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст бурової установки 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст бурової установки 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст бурової установки 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст бурової установки 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст бурової установки 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст бурової установки 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Керування буровими верстатами та установками першого класу, мотобурами, ручними та переносними комплектами, штангами; монтаж, демонтаж, переміщення, підготовка до роботи, установлення та регулювання бурового обладнання.

5.2. Цементація, тампонаж, кріплення свердловин обсадними трубами.

5.3. Спуско-підіймальні роботи, нарощування штанг, витягування труб.

5.4. Вибір осьового посилення, частоти обертання інструменту, кількості промивальної рідини та повітря, що подається для забезпечення оптимальних режимів буріння.

5.5. Спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

5.6. Регулювання параметрів процесу буріння для отримання оптимальної швидкості проходки.

5.7. Приготування промивальних рідин і тампонажних сумішей.

5.8. Підбір бурів, долот і бурових коронок, заміна їх у процесі буріння.

5.9. Чищення, промивання, мелонування свердловин.

5.10. Обслуговування компресорів, установлених на буровому обладнанні.

5.11. Виявлення та усунення несправностей у роботі обладнання, що обслуговується; участь у його ремонті.

5.12. Заміна двигунів, автоматів, пускачів.

5.13. Стропальні та навантажувально-розвантажувальні роботи.

5.14. Ведення первинної технічної документації.