Інструкція для посади "Технік служби колії II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік служби колії II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка служби колії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - стандарти, інструкції, методичні та інші керівні матеріали щодо утримання трамвайних колій та штучних споруд;
      - будову трамваїв, конструктивні особливості трамвайних колій та штучних споруд, правила їх технічної експлуатації;
      - організацію ремонтів;
      - технічні умови щодо колійного господарства;
      - геофізичні та інші вимірювальні інструменти, правила користування ними;
      - порядок обліку ремонту трамвайних колій;
      - порядок оформлення необхідної документації;
      - основи економіки, організації праці в колійному господарстві;
      - правила і норми охорони праці, та протипожежної безпеки.

1.4. Технік служби колії II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік служби колії II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік служби колії II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік служби колії II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде облік виконаних робіт з поточного утримання і ремонту трамвайних колій.

2.2. Оформлює паспорти дільниць, вузлів та іншу технічну документацію.

2.3. Готує матеріали на ремонт трамвайних колій для погодження у організаціях вищого рівня.

2.4. Приймає документацію, перевіряє правильність заповнення та наявність усіх даних в облікових та звітних документах.

2.5. Бере участь у перевірці технічного стану трамвайних колій, у проведенні експериментальних робіт з перевірки та освоєння трамвайних колій, а також у проведенні аналізу причин аварій.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік служби колії II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік служби колії II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік служби колії II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік служби колії II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік служби колії II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік служби колії II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік служби колії II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік служби колії II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік служби колії II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік служби колії II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік служби колії II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік служби колії II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік служби колії II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік служби колії II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік служби колії II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік служби колії II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.