Інструкція для посади "Інженер з приймання електропересувного складу I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з приймання електропересувного складу I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з приймання електропересувного складу II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, розпорядження, інструкції щодо ремонту та експлуатації рухомого складу;
      - будову, принцип роботи, взаємодію усіх вузлів рухомого складу, що експлуатується на підприємстві;
      - технічні умови та вимоги до рухомого складу в разі випуску його з ремонту у депо;
      - технологію ремонту, стандарти, системи і методи технічного контролю;
      - порядок подання рекламацій щодо якості ремонту;
      - правила ремонту і поточного утримання рухомого складу, його обладнання і деталей;
      - технологічне устаткування депо;
      - норми витрат матеріалів і запасних частин, технічну документацію щодо ремонту;
      - порядок обліку наявності рухомого складу і часу його простою у несправному стані;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту.

1.4. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює постійний контроль за своєчасним відправленням рухомого складу у ремонт та за якістю виконуваних ремонтних робіт.

2.2. Здійснює огляд і приймання відремонтованого рухомого складу, а також вузлів і деталей до нього як у процесі ремонту і збирання, так і після закінчення ремонту.

2.3. Контролює виконання правил, інструкцій, технічних умов і дотримання технології огляду, ремонту та випробування рухомого складу.

2.4. Вживає заходів щодо усунення виявлених порушень.

2.5. Аналізує виявлені під час експлуатації несправності рухомого складу, вживає заходів щодо їх ліквідації.

2.6. Бере участь у розслідуванні випадків несправності та позапланового ремонту рухомого складу.

2.7. Оформлює в установленому порядку відповідні акти та книги ремонту.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.