Інструкція для посади "Технік з планування та обліку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з планування та обліку" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення, інструкції щодо планування та обліку електроенергії;
      - правила обліку електроенергії, схему фідерів та районів живлення, методи підрахунку витрат електроенергії на ненормовані види витрат;
      - правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів;
      - основи наукової організації праці;
      - основи економіки;
      - основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Технік з планування та обліку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з планування та обліку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з планування та обліку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з планування та обліку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде облік витрат електроенергії на роботу рухомого складу та інші потреби.

2.2. Бере участь у плануванні технічного обслуговування рухомого складу.

2.3. Приймає документацію, перевіряє правильність записів про витрати електроенергії.

2.4. Здійснює контроль за реалізацією у службах, цехах, майстернях виділених енергогосподарством лімітів електроенергії, заповнює журнал обліку.

2.5. Складає звітні документи за установленою формою і підбирає матеріал для підготовки різних довідок про виробничо-господарську діяльність підприємства, опрацьовує показники використання лімітів електроенергії.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з планування та обліку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з планування та обліку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з планування та обліку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з планування та обліку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з планування та обліку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з планування та обліку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з планування та обліку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з планування та обліку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з планування та обліку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з планування та обліку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з планування та обліку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з планування та обліку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з планування та обліку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з планування та обліку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з планування та обліку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з планування та обліку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.