Інструкція для посади "Машиніст подавання палива III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст подавання палива III група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи, конструкцію і технічні характеристики устаткування паливоподавання;
      - схеми паливоподавання, її блоківки і сигналізацію;
      - види й марки палива;
      - властивості й умови застосування мастильних, прокладкових та ущільнюючих матеріалів;
      - схему розташування трубопроводів і фільтрів;
      - слюсарну справу;
      - правила користування універсальним і спеціальним інструментом і пристроями;
      - основні знання з електротехніки, механіки й гідравліки.

1.4. Машиніст подавання палива III група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст подавання палива III група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст подавання палива III група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст подавання палива III група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує, контролює роботу шляхом обходу, забезпечує безперебійну роботу всього устаткування паливоподавання: конвеєрів, живильників палива, трясунів, елеваторів, дробоструйних установок, шнеків, скреперів, ексгаустерів, пилових фільтрів, фунікулерів тощо (у разі обслуговування устаткування паливоподавання твердого або рідкого палива продуктивністю до 100 т/год.).

2.2. Здійснює пуск, зупинку механізмів, устаткування паливоподавання і перемикання в теплових схемах паливоподавання рідкого палива.

2.3. Підтримує заданий тиск і температуру перекачування рідкого палива.

2.4. Контролює подавання палива при переході на місцеве керування.

2.5. Виявляє несправності в роботі механізмів.

2.6. Бере участь у технічному обслуговуванні й ремонті механізмів паливоподавання.

2.7. Чистить і змащує механізми, що обслуговуються.

2.8. Підтримує в справному стані комплект інструменту і пристроїв.

2.9. Бере участь у ліквідації аварійних ситуацій.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст подавання палива III група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст подавання палива III група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст подавання палива III група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст подавання палива III група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст подавання палива III група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст подавання палива III група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст подавання палива III група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст подавання палива III група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст подавання палива III група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст подавання палива III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст подавання палива III група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст подавання палива III група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст подавання палива III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст подавання палива III група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст подавання палива III група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст подавання палива III група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.