Інструкція для посади "Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка з налагоджування та випробувань II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження та накази органів вищого рівня;
      - методику виконання пуско-налагоджувальних робіт;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проведення монтажних і налагоджувальних робіт;
      - основні технічні характеристики, особливості кінематичних схем і конструкцій вузлів та елементів систем і пристроїв, які налагоджуються та випробовуються;
      - способи вимірювання параметрів, характеристик та даних режимів роботи устаткування;
      - правила користування вимірювальними приладами, інструментом, пристроями;
      - порядок огляду устаткування, методи виявлення його дефектів;
      - правила складання актів та іншої технічної документації;
      - основи економіки;
      - наукової організації праці та організації виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Під керівництвом інженера з налагоджування та випробувань виконує пуско-налагоджувальні роботи (випробування) різних видів устаткування і систем (електрообладнання, технічне устаткування, вентиляція тощо).

2.2. Визначає відповідність технічних характеристик змонтованого устаткування і монтажних робіт технічній та проектній документації, виявляє дефекти робіт та устаткування, забезпечує їх усунення.

2.3. Бере участь у складанні календарних графіків і програм виконання пуско-налагоджувальних робіт, у розробленні заходів щодо охорони праці та протипожежного захисту під час пуско-налагоджувальних робіт, у прийманні устаткування після випробувань, які здійснює монтажна організація.

2.4. Підключає прилади, реєструє необхідні характеристики і параметри, опрацьовує одержані результати.

2.5. Бере участь у проведенні необхідних розрахунків, а також у випробуваннях та налагодженні устаткування вхолосту, під навантаженням, під час комплексного випробування.

2.6. Складає акти за формами, установленими нормативними документами, із зазначенням в них обсягів виконаних пуско-налагоджувальних робіт.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.