Інструкція для посади "Технік-теплотехнік I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік-теплотехнік I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка-теплотехніка II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні, методичні та нормативні документи щодо технічної підготовки виробництва;
      - стандарти, технічні характеристики, режими роботи теплотехнічного устаткування і правила його експлуатації;
      - методику пуско-налагоджувальних та режимно-налагоджувальних робіт на котельному устаткуванні, хімводоочистці, деаераційних установках та ЦТП;
      - порядок виконання контрольних перевірок режиму експлуатації устаткування котелень та ЦТП;
      - форми звітності, правила експлуатації обчислювальної техніки та оргтехніки;
      - основи економіки;
      - основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Технік-теплотехнік I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік-теплотехнік I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік-теплотехнік I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік-теплотехнік I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста контроль за режимами роботи будинкових котелень та їх допоміжним обладнанням.

2.2. Контролює наявність технічної документації, посадових та виробничих інструкцій, ведення експлуатаційним персоналом робочих журналів.

2.3. У разі наявності недоліків або порушень у роботі основного або допоміжного обладнання робить відповідний запис у робочому журналі та повідомляє про виявлені недоліки керівників теплового району.

2.4. За будинковими котельнями веде облік скарг і претензій, які надходять від споживачів теплової енергії.

2.5. Обстежує джерела теплопостачання, виявляє причини відхилень та вживає заходів для їх усунення у найкоротший термін.

2.6. Контролює наявність посвідчень у операторів котелень.

2.7. Бере участь у пробних пусках та комплексному випробуванні устаткування під навантаженням.

2.8. На початку опалювального періоду здійснює контроль за комплектністю та повною оснащеністю будинкових котелень, за наявністю контрольно-вимірювальних приладів, технічної документації.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік-теплотехнік I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік-теплотехнік I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік-теплотехнік I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік-теплотехнік I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік-теплотехнік I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік-теплотехнік I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік-теплотехнік I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік-теплотехнік I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік-теплотехнік I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік-теплотехнік I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік-теплотехнік I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік-теплотехнік I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік-теплотехнік I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік-теплотехнік I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік-теплотехнік I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік-теплотехнік I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.