Інструкція для посади "Фахівець із збуту теплової енергії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець із збуту теплової енергії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо користування тепловою енергією;
      - основи економіки, організацію виробництва і праці;
      - оргтехніку, засоби механізації оперативного обліку, організацію планової роботи на підприємстві;
      - форми обліку та звітності;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Фахівець із збуту теплової енергії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець із збуту теплової енергії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець із збуту теплової енергії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець із збуту теплової енергії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє плани реалізації теплової енергії з розбиванням за групами споживачів.

2.2. Здійснює облік доходів від реалізації усіх видів теплової енергії та складає місячну відомість планових доходів.

2.3. Бере участь у складанні та коригуванні планів доходів від реалізації теплової енергії.

2.4. Готує і подає у бухгалтерію підприємства дані про розміри планових платежів, обумовлених у договорах про користування тепловою енергією.

2.5. Щомісяця розробляє і подає до вищої організації відомість планових доходів.

2.6. Звіряє планові доходи з фактично одержаними на рахунок підприємства сумами.

2.7. Веде листування із споживачами-боржниками про ліквідацію заборгованості за використану теплову енергію.

2.8. Складає відомість про споживачів-боржників (щомісяця) для стягнення боргів або обмеження відпуску теплової енергії.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець із збуту теплової енергії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець із збуту теплової енергії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець із збуту теплової енергії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець із збуту теплової енергії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець із збуту теплової енергії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець із збуту теплової енергії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець із збуту теплової енергії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець із збуту теплової енергії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець із збуту теплової енергії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець із збуту теплової енергії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець із збуту теплової енергії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець із збуту теплової енергії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець із збуту теплової енергії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець із збуту теплової енергії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець із збуту теплової енергії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець із збуту теплової енергії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.