Інструкція для посади "Експерт технічний міського електротранспорту I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Експерт технічний міського електротранспорту I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією експерта технічного міського електротранспорту II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про дорожній рух", Правила дорожнього руху, Правила експлуатації трамвая та тролейбуса, постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні матеріали з питань утримання і експлуатації міського електротранспорту;
      - облаштування, конструкцію трамвайних вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі і тягових підстанцій з кабельними мережами, технологію і організацію ремонтів;
      - вимірювальні інструменти і пристрої, правила користування ними;
      - основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління;
      - основи законодавства про працю, правила і норми з охорони праці і протипожежного захисту.

1.4. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить роботу, пов'язану з державним технічним оглядом трамвайних вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі, тягових підстанцій з кабельними мережами згідно з правилами проведення державного технічного огляду міського електротранспорту.

2.2. Здійснює реєстрацію та облік рухомого складу згідно з правилами реєстрації та обліку трамвайних вагонів і тролейбусів.

2.3. Розробляє заходи з питань удосконалення технічного огляду міського електротранспорту.

2.4. Виконує доручення Головної державної технічної інспекції міського електротранспорту з питань проведення вибіркових технічних оглядів трамвайних вагонів і тролейбусів, що експлуатуються.

2.5. Бере участь у проведенні технічної експертизи нових зразків рухомого складу, устаткування та обладнання для міського електротранспорту" а також запасних частин, які безпосередньо впливають на безпеку руху.

2.6. Проводить обстеження технічного стану трамвайних вагонів і тролейбусів, які відпрацювали нормативні строки експлуатації, та готує висновки про можливість їх продовження.

2.7. Бере участь у розробленні та вдосконаленні методичних вказівок щодо проведення обстеження трамвайних вагонів і тролейбусів, трамвайних колій, контактних мереж та тягових підстанцій, що відпрацювали нормативний строк, для визначення можливості їх подальшої експлуатації.

2.8. Проводить експертизу виробничої бази, документації, оснастки та обладнання підприємств і організацій щодо можливості виконання капітальних ремонтів рухомого складу.

2.9. Розробляє пропозиції щодо коригування нормативно-технічної документації, положень та інструкцій з питань роботи електротранспорту, а також з удосконалення обладнання дільниць технічної діагностики вузлів і агрегатів рухомого складу та готує технічні вимоги до них.

2.10. Бере участь у проведенні переатестації, роботі з підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів підприємств та організацій міського електротранспорту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Експерт технічний міського електротранспорту I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.