Інструкція для посади "Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з підземного ремонту свердловин 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи експлуатації свердловин;
      - конструкції нафтових, газових та нагнітальних свердловин;
      - технологію проведення підземних ремонтів і освоєння свердловин;
      - призначення, будову та правила експлуатації підіймальних споруд (вишки, щогли), талевої системи та її елементів, глибинних насосів, газліфтних клапанів, які застосовуються під час підземного ремонту свердловин, та будову і принцип дії автоматів для механізованого згвинчування та розгвинчування насосно-компресорних труб і штанг, кабеленамотувача та індикатора ваги;
      - засоби механізації та автоматизації спуско-підіймальних операцій;
      - основні поняття про гідро- і пневмосистеми та їх будову, способи оснащення і розрахунок оснащення талевої системи залежно від підіймального вантажу;
      - будову і правила встановлення противикидного обладнання (малогабаритних превенторів);
      - типи газопіскових якорів і їх застосування;
      - види інструментів, які застосовуються під час підземного ремонту свердловин та правила користування ними;
      - допустимі швидкості спуско-підіймання труб і штанг за умови різного оснащення і різного свердловинного обладнання;
      - розрахунок процесу промивання піщаної пробки;
      - чинні інструктивні карти раціональної організації праці;
      - правила підключення верстата-качалки, освітлювальної апаратури;
      - особливості відчинення та зачинення засувок фонтанної арматури в зимовий період.

1.4. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з підземного ремонту свердловин.

2.2. Змінює однорядні і дворядні ліфти, запарафінені труби, глибинні насоси, обладнання роздільної експлуатації, газліфтних клапанів.

2.3. Змінює занурювання глибинних насосів, ліквідує обриви, відвертання штанг.

2.4. Промиває нижній клапан глибинного насоса, розходжує плунжери.

2.5. Розбирає і чистить газові та піскові якорі.

2.6. Промиває та чистить свердловини від піщаних пробок, глинистого розчину; промиває свердловини гарячою нафтою та іншими хімічними реагентами.

2.7. Ліквідує гідратні пробки у стволі свердловин, чистить експлуатаційні колони від парафіну, відкладень солі і смол.

2.8. Переводить свердловини з одного способу експлуатації на інший.

2.9. Готовить свердловини до прострілювальних робіт і геофізичних досліджень.

2.10. Складає і розбирає обладнання устя свердловин за різних способів експлуатації.

2.11. Здійснює профілактичний догляд за обладнанням та інструментом.

2.12. Бере участь у вантажно-розвантажувальних роботах, пов'язаних з підземним ремонтом свердловин.

2.13. Виконує роботи з відбудови і збільшення прийомистості нагнітальних свердловин.

2.14. Установлює і закріплює пересувні агрегати і споруди на промислах, де відсутні підготовчі бригади, виконує всі роботи з установки підіймальних споруд і готує свердловини до ремонту.

2.15. Підключає і відключає електрообладнання та освітлювальну апаратуру на свердловинах, оснащених штепсельними рознімниками.

2.16. Виконує роботи, пов'язані з освоєнням свердловин та промивкою соляних і глинястих пробок у свердловинах.

2.17. Виконує роботи, пов'язані з інтенсифікацією видобування газу, виконує соляно-кислотні оброблення свердловин.

2.18. Готує соляно-кислотні, водні та поверхньоактивні розчини.

2.19. Складає, розбирає та опресовує нагнітальні лінії.

2.20. Монтує та демонтує буферні заглушки та викиди.

2.21. Продуває викидні лінії та розпалює факел.

2.22. Перевіряє технічний стан підіймача, обладнання, пристроїв, інструменту і готує їх до роботи.

2.23. Центрує вишку і випробовує якорі.

2.24. Оснащує і переоснащує талеву систему підіймача в процесі ремонту свердловини.

2.25. Здійснює контроль за рівнем рідини у свердловині в процесі спуско-підіймальних операцій.

2.26. Здійснює заходи щодо запобігання аварій та ускладнень у свердловині.

2.27. Монтує і демонтує малогабаритне противикидне обладнання.

2.28. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.29. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор з підземного ремонту свердловин 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі підземного ремонту на свердловинах I категорії або на свердловинах II категорії складності під керівництвом оператора вищої кваліфікації.