Інструкція для посади "Механік бурильної установки I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік бурильної установки I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка бурильної установки II категорії не менше 1 року, для бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з ремонту бурильних установок і бурового устаткування;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режим роботи бурового устаткування;
      - правила його технічної експлуатації, організацію і технологію ремонтних робіт;
      - правила складання технічної документації з ремонту;
      - основи технології буріння нафтових і газових свердловин;
      - вимоги організації праці під час експлуатації, ремонту та модернізації бурового устаткування;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

1.4. Механік бурильної установки I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік бурильної установки I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік бурильної установки I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік бурильної установки I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну і надійну роботу бурильної установки та устаткування для буріння свердловин.

2.2. Здійснює своєчасне та якісне проведення технічних оглядів за станом і ремонтом бурильної установки і бурового устаткування.

2.3. Організовує розроблення планів планово-запобіжних ремонтів бурового устаткування.

2.4. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації відповідно до вимог правил безпеки бурильної установки та устаткування для буріння свердловин і організовує безпечну їх експлуатацію.

2.5. Вивчає умови роботи устаткування, окремих деталей і вузлів з метою виявлення причин їх попереднього зношення.

2.6. Бере участь у контролі за проведенням технічних оглядів і ревізій вантажопідйомних механізмів, вантажозахоплювальних і чалочних пристроїв, апаратів і посудин, що працюють під тиском, електрогазозварювальної апаратури, ацетиленових, кисневих і компресорних установок.

2.7. Контролює проведення дефектоскопії устаткування, інструменту і пристроїв.

2.8. Контролює роботи з монтажу і демонтажу бурильної установки і устаткування для буріння.

2.9. Контролює комплектність нової бурильної установки, наявність технічної документації на установку.

2.10. Складає заявки на запасні частини, матеріали для ремонту і контролює їх виконання.

2.11. Контролює дотримання норм витрат палива і мастильних матеріалів.

2.12. Бере участь у розробленні заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів.

2.13. Керує робітниками, які здійснюють ремонт устаткування бурильних установок.

2.14. Бере участь у розслідуванні причин аварій бурового устаткування та у розробленні заходів щодо їх запобігання.

2.15. Керує роботами з випробування нових видів бурильних установок і бурового устаткування.

2.16. Веде облік роботи устаткування, витрат запасних частин і матеріалів.

2.17. Організовує облік робіт, виконаних в процесі ремонту устаткування.

2.18. Забезпечує складання звітів про технічний стан устаткування.

2.19. Веде установлену документацію.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік бурильної установки I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік бурильної установки I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік бурильної установки I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік бурильної установки I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік бурильної установки I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік бурильної установки I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік бурильної установки I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік бурильної установки I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік бурильної установки I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік бурильної установки I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік бурильної установки I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік бурильної установки I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік бурильної установки I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік бурильної установки I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік бурильної установки I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік бурильної установки I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.