Інструкція для посади "Майстер служби колії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер служби колії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації колійного господарства;
      - конструкцію, будову трамвайних колій і споруд, правила їх експлуатації;
      - організацію і технологію ремонту;
      - стандарти, технічні умови і норми утримання об'єктів колійного господарства;
      - основи економіки, організації виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер служби колії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер служби колії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер служби колії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер служби колії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботами з ремонту й технічного обслуговування трамвайних колій, спецчастин і споруд на закріпленій дільниці.

2.2. Забезпечує безпеку руху трамвайних поїздів.

2.3. Вживає заходів щодо своєчасного забезпечення дільниць необхідними матеріалами, інструментом, механізмами і транспортом.

2.4. Складає план виконання робіт з ремонту і технічного обслуговування колії, спеціальних частин та споруд.

2.5. Періодично оглядає трамвайні колії згідно з інструкцією.

2.6. Веде облік та звітність про виконані роботи.

2.7. Виїжджає на місце пригоди в разі сходу вагона з колії та затримки руху.

2.8. Вживає заходів щодо відновлення руху, а в разі потреби і для виправлення колії.

2.9. Бере участь у розслідуванні причин пригоди.

2.10. Здійснює нагляд за виконанням робіт, пов'язаних з прокладанням підземних комунікацій у зоні трамвайних колій.

2.11. Забезпечує виконання заходів для зменшення матеріальних і трудових витрат.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер служби колії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер служби колії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер служби колії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер служби колії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер служби колії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер служби колії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер служби колії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер служби колії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер служби колії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер служби колії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер служби колії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер служби колії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер служби колії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер служби колії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер служби колії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер служби колії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.