Інструкція для посади "Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо виробничого планування та оперативного управління виробництвом;
      - будову усіх видів рухомого складу міськелектротранспорту, технологію ремонтів та технічного обслуговування;
      - правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів;
      - основи економіки, наукової організації праці;
      - організацію виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує розробленням поточних і перспективних планів диспетчерської служби та організовує їх виконання з дотриманням вимог безпеки руху.

2.2. Здійснює контроль за підготовкою виробництва, своєчасним забезпеченням виробництва необхідною технічною документацією, матеріалами, інструментом тощо.

2.3. Вивчає, аналізує на місцях причини пошкоджень та простоїв устаткування, бере участь у розробленні заходів щодо усунення недоліків.

2.4. Контролює дотримання норм міжремонтного пробігу, правильність виконання замірів питомого опору руху трамвайних вагонів і тролейбусів та струму витікання тролейбусів, ведення обліку і розподіл рухомого складу за депо.

2.5. Забезпечує щодобовий випуск рухомого складу на лінію у кожному депо згідно з розкладом руху.

2.6. Бере участь разом з іншими службами у розподілі рухомого складу за маршрутами міста, у відкритті нових ліній, складанні планів ремонту рухомого складу у ремонтних майстернях та заявок на матеріали, обладнання та запчастини, у визначенні контрольних цифр щодо планів капітального (заводського) ремонту рухомого складу, у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод.

2.7. Керує роботами з економії матеріальних і трудових ресурсів, зменшення собівартості ремонтних робіт.

2.8. Керує роботою працівників відділу, координує та узгоджує роботу відділу з іншими відділами і службами підприємства.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.