Інструкція для посади "Електромонтер контактної мережі 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер контактної мережі 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 2 розряду - не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння III групи з електробезпеки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - ознаки пошкоджень або відхилень від нормального стану пристроїв, способи ліквідації неполадок;
      - схеми живлення і секціювання контактної мережі та інших пристроїв електропостачання дистанцій, що обслуговуються;
      - будову і призначення всіх пристроїв, що обслуговуються;
      - допустиме навантаження на проводи;
      - ізоляційні відстані до струмоведучих частин;
      - способи стикування та кріплення проводів;
      - основи знань з електротехніки;
      - порядок огородження під час робіт на контактній мережі;
      - правила утримання і ремонту контактної мережі в обсязі своїх обов'язків;
      - принципи роботи залізничного зв'язку;
      - правила безпечного виконання робіт.

1.4. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Монтує, демонтує, оглядає, замірює, перевіряє стан, ремонтує контактну мережу постійного та змінного струму, високовольтних ліній, підвішених на опорах контактної мережі, трансформаторних підстанцій, приєднаних до цих мереж.

2.2. Встановлює опори.

2.3. Виконує електроремонтні роботи на висоті при знятій напрузі поблизу частин, що перебувають під струмом та під напругою без припинення руху електротранспорту або в регламентовані за часом перерви.

2.4. Замірює довжини прольотів.

2.5. Огороджує місця виконання робіт на станціях і перегонах.

2.6. Перевіряє і регулює приводи перемикачів.

2.7. Виконує операції з проводами контактної мережі трамвайних і тролейбусних ліній під час розведення і зведення мостів.

2.8. Виготовляє троси середніх анкерів.

2.9. Перевіряє, підтягує, фарбує бандажі.

2.10. Перевіряє габаритні ворота.

2.11. Перемикає роз'єднувачі контактної мережі трамвайних і тролейбусних ліній у межах дільниці, яка обслуговується.

2.12. Встановлює тимчасові сигнальні знаки на опори контактної мережі.

2.13. Виконує відбудовні роботи при різних атмосферних умовах.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Прокладання кабелю та встановлення або заміна захисних пунктів.

5.2. Виготовлення монтажних струбцин, струн, електричних з'єднувачів.

5.3. Перевірка роботи компенсаторів, заземлюючих штанг.

5.4. Огляд роз'єднувальних приводів, колійних електротягових ланцюгів.