Інструкція для посади "Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії і правила експлуатації, способи виявлення та усунення неполадок у роботі автоматичних перепускних пунктів;
      - види різних поїзних документів, які дають право проїзду по метрополітену, правила користування метрополітеном.

1.4. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує автоматичні пропускні пункти з пасажиропотоком до 50 тис.

2.2. чол.

2.3. за добу.

2.4. Контролює справність роботи жетоноприймальників, світлових табло, стулок автоматичних пропускних пунктів.

2.5. Контролює виконання пасажирами правил користування метрополітенами.

2.6. Контролює проїзні документи пасажирів, що проходять через пропускний пункт.

2.7. Забезпечує повноту оплати провозу багажу та безперебійного і безпечного проходу пасажирів.

2.8. Викликає слюсаря-електрика для усунення несправностей автоматичних пропускних пунктів.

2.9. Надає пояснення пасажирам про маршрут прямування по метрополітену.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.