Інструкція для посади "Начальник відділу диспетчерської служби руху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу диспетчерської служби руху" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші матеріали з питань безпеки руху;
      - теорію і практику організації перевезень на міськелектротранспорті;
      - будову трамвая, тролейбуса, трамвайних колій та контактно-кабельної мережі;
      - основи трудового законодавства, економіки та організації виробництва і праці;
      - порядок і правила ведення обліку і звітності щодо безпеки руху;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу диспетчерської служби руху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу диспетчерської служби руху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу диспетчерської служби руху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу диспетчерської служби руху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання розкладу руху.

2.2. Організовує диспетчерське керування рухом міськелектротранспорту.

2.3. Контролює виконання відбудовних робіт технічними транспортними засобами під час дорожньо-транспортних пригод.

2.4. Організовує приймання та систематизацію оперативної інформації про роботу рухомого складу на лінії та зміни у пасажирських потоках.

2.5. Здійснює аналіз графіків руху з розробленням заходів щодо усунення причин погіршення регулярності та безпеки руху.

2.6. Координує роботу міського електротранспорту з іншими видами громадського транспорту.

2.7. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації, регулярності та безпеки руху на лінії.

2.8. Контролює стан дорожнього покриття трамвайних колій, освітленість проїжджої частини вулиць, стан пунктів зупинки та кінцевих станцій.

2.9. Розподіляє заявки підприємств на перевезення пасажирів за спеціальними замовленнями та контролює їх виконання.

2.10. Розробляє за установленою формою документацію по станціях та дільницях.

2.11. Готує пропозиції щодо поліпшення керування рухом.

2.12. Керує працівниками відділу.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу диспетчерської служби руху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу диспетчерської служби руху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу диспетчерської служби руху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу диспетчерської служби руху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу диспетчерської служби руху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу диспетчерської служби руху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу диспетчерської служби руху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу диспетчерської служби руху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу диспетчерської служби руху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу диспетчерської служби руху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу диспетчерської служби руху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу диспетчерської служби руху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу диспетчерської служби руху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу диспетчерської служби руху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу диспетчерської служби руху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу диспетчерської служби руху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.