Інструкція для посади "Фарбувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фарбувальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією фарбувальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес фарбування;
      - будову технологічної лінії;
      - асортимент тканини;
      - основні властивості барвників та просочувальних розчинів;
      - дефекти під час оброблення тканини та заходи щодо їх запобігання та усунення.

1.4. Фарбувальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фарбувальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фарбувальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фарбувальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес фарбування художніх виробів з декоративними особливостями та колірними поєднаннями за ескізами художників, а також веде процес фарбування склотканини на лінії термохімічного оброблення.

2.2. Стежить за роботою технологічної лінії, приладів контролю та автоматичного регулювання процесу фарбування склотканини.

2.3. Регулює швидкість та правильність руху склотканини.

2.4. Стежить за роботою знімачів статичної електрики, за подаванням фарбувального розчину і отриманням необхідного кольору на склотканині.

2.5. Підгримує заданий рівень у ваннах плюсовки.

2.6. Усуває різновідгінність.

2.7. Стежить за видаленням продуктів згоряння та сублімації з електропечей і відпрацьованого теплоносія з сушарки.

2.8. Запобігає браку у процесі фарбування та усуває його.

2.9. Забезпечує умови правильного намотування за заданою густиною склотканини.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фарбувальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фарбувальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фарбувальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фарбувальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фарбувальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фарбувальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фарбувальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фарбувальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фарбувальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фарбувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фарбувальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фарбувальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фарбувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фарбувальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фарбувальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фарбувальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.