Інструкція для посади "Начальник відділу збирання виручки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу збирання виручки" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань збирання, обліку та інкасації виручки, правила експлуатації обчислювальної техніки;
      - основи бухгалтерського обліку;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу збирання виручки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу збирання виручки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу збирання виручки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу збирання виручки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує розроблення раціональних систем збирання проїзної плати, які б забезпечували повне її збирання при найменших трудових і фінансових витратах.

2.2. Постійно вивчає та аналізує динаміку пасажироперевезень за маршрутами та видами оплати за проїзд.

2.3. Розробляє ' та впроваджує методи ефективної роботи контрольного апарату, сприяє розвитку громадських форм контролю.

2.4. Організовує рейди з перевірки збирання проїзної плати та виконання правил користування трамваєм та тролейбусом.

2.5. Розробляє і впроваджує доцільні форми проїзних документів, забезпечує їх збереженість.

2.6. Очолює розроблення і впровадження системи інкасації, підрахунку, здавання у банк та обліку виручки, забезпечує її збереженість.

2.7. Контролює додержання працівниками відділу правил і норм щодо охорони праці.

2.8. Керує працівниками відділу.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу збирання виручки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу збирання виручки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу збирання виручки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу збирання виручки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу збирання виручки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу збирання виручки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу збирання виручки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу збирання виручки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу збирання виручки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу збирання виручки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу збирання виручки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу збирання виручки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу збирання виручки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу збирання виручки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу збирання виручки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу збирання виручки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.