Інструкція для посади "Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора потоково-автоматичної лінії 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і конструктивні особливості устаткування потоково-автоматичної лінії;
      - технологію виготовлення макаронних виробів на лінії;
      - правила експлуатації і догляду за устаткуванням;
      - будову контрольно-вимірювальних приладів і правила користування ними;
      - правила пуску і зупинки машин і апаратів лінії;
      - вимоги державних стандартів до якості виробів.

1.4. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічні процеси виготовлення макаронних виробів на потоково-автоматичних лініях продуктивністю понад 1 т за годину; замішує тісто і випресовує макаронні вироби, розвішує на бастуни, проводить попереднє та остаточне висушування, знімає готову продукцію.

2.2. Регулює роботу шнекових пресів, сушарок безперервної дії, машин для різання та розкладання виробів, зв'язуючих пневмотранспортерів та інших машин і механізмів лінії.

2.3. Розробляє та програмує установлений технологічний режим - параметри на кожній стадії технологічного процесу автоматичної лінії із сушінням макаронів у підвішеному стані.

2.4. Забезпечує безперебійну і синхронну роботу машини і апаратів, що входять до автоматичної лінії, з пульта керування.

2.5. Підналагоджує та регулює вузли і механізми лінії в процесі роботи.

2.6. Контролює всі стадії технологічного процесу.

2.7. Веде технологічний журнал.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.