Інструкція для посади "Технік-інспектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік-інспектор" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - стандарти, положення, інструкції, методичні та інші нормативні документи щодо експлуатації теплоенергетичного устаткування;
      - правила відпуску і реалізації теплової енергії теплопостачальними організаціями, правила оформлення документації;
      - оргтехніку;
      - основи економіки, основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Технік-інспектор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік-інспектор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік-інспектор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік-інспектор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює облік відпуску теплової енергії за групами споживачів (основних, на умовах оренди, суборенди, комерційних структур тощо).

2.2. Здійснює обстеження і контроль (під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста) за раціональним використанням теплової енергії, технічним станом та експлуатацією установок, що використовують тепло, за виконанням заданого режиму теплоспоживання.

2.3. Збирає і систематизує пропозиції структурних підрозділів цехів і служб щодо розроблення заходів щодо зменшення непродуктивних витрат теплової енергії, економії паливно-енергетичних ресурсів.

2.4. Готує зведення щодо відпуску теплової енергії групам споживачів за обліковий період (місяць, квартал, з початку року).

2.5. Приймає документацію, що надходить, контролює правильність заповнення форм, наявність усіх необхідних даних у поданих структурними підрозділами облікових та звітних документах.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік-інспектор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік-інспектор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік-інспектор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік-інспектор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік-інспектор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік-інспектор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік-інспектор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік-інспектор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік-інспектор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік-інспектор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік-інспектор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік-інспектор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік-інспектор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік-інспектор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік-інспектор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік-інспектор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.