Інструкція для посади "Технік з планування I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з планування I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка з планування II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо користування тепловою енергією;
      - порядок оформлення технічної документації, діловодство, правила експлуатації обчислювальної техніки та оргтехніки;
      - основи економіки, трудового законодавства-правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Технік з планування I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з планування I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з планування I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з планування I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розрахунки щодо техвідшкодування для житлового фонду місцевих рад, житлово-будівельних кооперативів та відомчого житла.

2.2. Розраховує різні пільгові знижки для споживачів.

2.3. Перераховує оплату в разі відсутності гарячої води та опалення згідно з довідками, поданими працівниками теплових районів.

2.4. Оформлює облікові картки на споживачів теплової енергії на підставі укладених договорів, заносить до них натуральні показники споживання теплової енергії із зазначенням тарифу і суми оплати за місяць.

2.5. Двічі на рік звіряє дані про опалювальні площі та кількість мешканців, які користуються гарячою водою.

2.6. Щомісяця готує розшифровки за ЖЕКами за опалення та гаряче водопостачання.

2.7. Веде облік за групами споживачів щодо котелень.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з планування I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з планування I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з планування I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з планування I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з планування I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з планування I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з планування I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з планування I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з планування I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з планування I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з планування I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з планування I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з планування I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з планування I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з планування I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з планування I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.