Інструкція для посади "Фільмоперевіряльник I категорія", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фільмоперевіряльник I категорія" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фільмоперевіряльника II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію монтажу фільмокопій згідно з монтажними аркушами;
      - основи синхронізації зображення і звуку;
      - державні стандарти на якість фільмокопій;
      - види ушкоджень, які можливо усунути шляхом реставрації;
      - будову реставраційних машин;
      - технологію комплектування фільмокопій;
      - норми виробітку.

1.4. Фільмоперевіряльник I категорія призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фільмоперевіряльник I категорія підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фільмоперевіряльник I категорія керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фільмоперевіряльник I категорія під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює монтаж і комплектування фільмокопій з числа технічно зношених фільмокопій.

2.2. Визначає колірний баланс фільмокопії для відновлення або списання в зв'язку з вицвітанням.

2.3. Відбирає фільмокопії для реставрації на фільмореставраційних та ультразвукових машинах і визначає характер реставрації.

2.4. Здійснює вибірковий контроль якості ремонту фільмокопій.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фільмоперевіряльник I категорія має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фільмоперевіряльник I категорія має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фільмоперевіряльник I категорія має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фільмоперевіряльник I категорія має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фільмоперевіряльник I категорія має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фільмоперевіряльник I категорія має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фільмоперевіряльник I категорія має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фільмоперевіряльник I категорія має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фільмоперевіряльник I категорія має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фільмоперевіряльник I категорія несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фільмоперевіряльник I категорія несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фільмоперевіряльник I категорія несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фільмоперевіряльник I категорія несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фільмоперевіряльник I категорія несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фільмоперевіряльник I категорія несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фільмоперевіряльник I категорія несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.