Інструкція для посади "Контролер фільмів кінопрокату", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер фільмів кінопрокату" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали щодо порядку контролю за випуском, прокатом і демонструванням кінофільмів;
      - методи класифікації фільмофонду;
      - форми документації і порядок їх заповнення.

1.4. Контролер фільмів кінопрокату призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер фільмів кінопрокату підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер фільмів кінопрокату керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер фільмів кінопрокату під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює постійний контроль за діючим фільмофондом.

2.2. Здійснює приймання нових кінофільмів на екрані і контроль відповідності сюжетного і текстового змісту кінофільмів монтажним записам, а також вимогам дозвільних посвідчень.

2.3. Стежить за своєчасним вилученням із фонду підприємства кінофільмів, знятих з екрану (тимчасово чи остаточно).

2.4. Проводить періодичні контрольні перевірки діючого фільмофонду; забороняє видачу фільмокопій, що не відповідають технічним умовам і вимогам кінопоказу (зношені, скорочені, не укомплектовані тощо).

2.5. Під час проведення ремонту фільмокопії здійснює контроль за правильним внесенням монтажних виправлень, не допускаючи змістових і сюжетних перекручувань.

2.6. Забезпечує виконання інструктивних вказівок і розпоряджень відділу контролю за репертуаром.

2.7. Класифікує фільмофонд, веде облік діючого фільмофонду, складає супровідний акт технічного контролю фільмокопії.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер фільмів кінопрокату має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер фільмів кінопрокату має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер фільмів кінопрокату має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер фільмів кінопрокату має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер фільмів кінопрокату має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер фільмів кінопрокату має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер фільмів кінопрокату має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер фільмів кінопрокату має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер фільмів кінопрокату має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер фільмів кінопрокату несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер фільмів кінопрокату несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер фільмів кінопрокату несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер фільмів кінопрокату несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер фільмів кінопрокату несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер фільмів кінопрокату несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер фільмів кінопрокату несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.