Інструкція для посади "Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка з обслуговування звукової техніки 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи звукотехніки, технології звукозапису;
      - елементи теорії електроакустики;
      - технічні характеристики наявного обладнання;
      - принципові і монтажні схеми звукового обладнання;
      - правила користування основними контрольно-вимірювальними приладами, правила їх комутації;
      - блок-схему проходження звукових сигналів;
      - принципи дії і правила користування вимірювальними приладами, що застосовуються при вимірах у звукотехнічному комплексі;
      - розташування мікрофонів по кадру при стереофонічному запису з урахуванням умов локалізації звуку;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує стереофонічне звукозаписуюче обладнання на знімальному майданчику.

2.2. Робить панорамування мікрофоном чи системою мікрофонів під час зйомок загальних і середніх планів у великих декораціях.

2.3. Встановлює і обслуговує мікрофони під час запису оркестрів невеликого складу.

2.4. Обслуговує радіозв'язок на натурних зйомках з встановленням кількох гучномовців для радіофікації великих об'єктів.

2.5. Підготовлює до роботи і обслуговування апарати запису і перезапису з перевіркою режимів і усуненням несправностей в процесі роботи (замінює радіолампи, блоки магнітних голівок).

2.6. Здійснює профілактичний догляд за звуковим обладнанням та різними пристроями.

2.7. Виконує ремонтні роботи звукового обладнання середньої складності.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік з обслуговування звукової техніки 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.