Інструкція для посади "Прохідник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Прохідник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості гірських порід та їх класифікацію за міцністю;
      - правила й способи розбирання гірської породи механізованим інструментом та вручну;
      - способи проведення горизонтальних, похилих та вертикальних виробок;
      - форми перерізу гірничих виробок;
      - види постійного й тимчасового кріплення, способи його зведення;
      - типи й властивості полімерних матеріалів, правила користування ними, способи їх застосування;
      - властивості спеціальних розчинів та способи їх нагнітання;
      - будову та правила експлуатації обладнання машин і механізмів, застосовуваних під час проходження гірничих виробок;
      - правила та способи збирання й встановлення арматури;
      - будову відкотних колій;
      - способи розбирання та укладання стрілкових переводів, перевірку профілю колії;
      - розміри підвісного обладнання;
      - способи укладання, кріплення, підвішування труб;
      - вимоги до якості заточування та заправлення бурів, коронок їх форми і розміри;
      - правила доставлення вибухових речовин до вибою та ведення підривних робіт;
      - встановлену сигналізацію;
      - організацію і способи виконання робіт під час переганяння прохідницьких комбайнів своїм ходом з вибою у вибій;
      - правила й способи вантаження, вивантаження та доставлення матеріалів і обладнання в зону вибою та прилеглих виробок;
      - види неполадок у роботі обслуговуваних машин і обладнання та способи їх усунення;
      - електрослюсарну справу в обсязі знань електрослюсаря 3 розряду.

1.4. Прохідник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Прохідник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Прохідник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Прохідник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює виконання всього комплексу робіт з проходження горизонтальних, похилих та вертикальних гірничих виробок, крім робіт, передбачених у 6 розряді.

2.2. Здійснює буріння шпурів та свердловин усіма типами перфораторів та самохідних бурових установок (кареток), електросвердлами та пневмосвердлами.

2.3. Виконує роботу з навантаження гірничої маси та буріння шпурів з застосуванням навантажувальних машин продуктивністю до 60 мг з навісним буровим обладнанням, проходження гірничих виробок з застосуванням вибійних молотків, пневмоломів, підривним або гідравлічним способами та вручну.

2.4. Виконує розбирання підірваної породи, скреперування й вантаження гірничої маси навантажувальними машинами, крім передбачених у 6-му розряді, та вручну в зоні вибою на транспортні засоби та перекидання (закладання) породи у вироблений простір.

2.5. Здійснює розштибування гірничої маси та супроводження на виробки до пульпозбірника самопливним способом транспортування.

2.6. Керує навантажувальними машинами, перевантажувачами, гідромоніторами, скреперними лебідками, установками, що нагнітають спеціальні розчини, прохідницькими комплексами з немеханізованим щитом, іншими застосовуваними в роботі машинами й механізмами та їх обслуговує незалежно від потужності двигуна.

2.7. Бере участь у керуванні прохідницькими комбайнами та перегоні своїм ходом з вибою у вибій.

2.8. Зводить усі види кріплення в горизонтальних та похилих виробках, окрім кріплення, передбаченого для прохідників вищої кваліфікації.

2.9. Здійснює зведення збірного тюбінгового, блокового та бетонного кріплення у виробках криволінійного обрису площиною перерізу до 20 кв.м.

2.10. Встановлює та розбирає опалубку, встановлює арматуру.

2.11. Здійснює зрошення гірничої маси після підривних робіт.

2.12. Розбирає та ремонтує тимчасове кріплення.

2.13. Укладає та розбирає постійні й тимчасові рейкові колії.

2.14. Збирає, розбирає, переносить, пересуває, нарощує та укорочує конвеєри, риштаки, конструкції рейкових роз'їздів, ставів труб.

2.15. Провадить облаштування ходових відділень у стовбурах та помостів на розстрілах під час проходження вертикальних виробок і стовбурів, переміщує та закріплює полиці, люльки, натяжні рами.

2.16. Укладає труби різного діаметру в тунелях, підвішує їх у стовбурах із бетонуванням та замуруванням стиків.

2.17. Вмонтовує залізобетонні шлюзові камери (в кесонах).

2.18. Монтує і демонтує прохідницькі комплекси.

2.19. Обслуговує та бере участь у монтажі, демонтажі й планово-запобіжному ремонті вибійного обладнання.

2.20. Завантажує, розвантажує, доставляє матеріали та обладнання, відкочує навантажені й підкочує порожні вагонетки в зоні вибою та прилеглих виробок за допомогою електровозів, лебідок або вручну.

2.21. Ремонтує кріплення виробки, що проводиться, зачищає виробки від розсипаної гірничої маси.

2.22. Проходить гірничі виробки по завалу.

2.23. Проходить та кріпить шурфи.

2.24. Осланцьовує гірничі виробки поблизу вибою.

2.25. Проводить скріплення гірських порід у зоні вибою полімерними матеріалами.

2.26. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.27. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Прохідник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Прохідник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Прохідник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Прохідник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Прохідник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Прохідник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Прохідник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Прохідник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Прохідник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Прохідник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Прохідник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Прохідник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Прохідник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Прохідник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Прохідник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Прохідник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Для робітників, що отримали професійно-технічну освіту за спеціальністю "прохідник" і не мають достатніх професійних навичок, а також не засвоїли весь комплекс робіт, передбачених характеристикою, тарифікація проводиться на один розряд нижче (строком до 1 року).