Інструкція для посади "Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста відвалоутворювача 5 розряду не менше 1 року. Помічники машиністів відвалоутворювача тарифікуються на один розряд нижче машиністів відвалоутворювача, з якими вони працюють. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, технічні характеристики всіх агрегатів відвалоутворювача, самохідного перевантажувача, штабелеукладача усереднювально-вантажного комплексу та обслуговуваних споруд;
      - пускову і контрольно-вимірювальну апаратуру;
      - основні властивості гірських порід і схеми відвалоутворення;
      - правила раціонального ведення робіт щодо розроблення вибоїв;
      - способи виявлення й усунення неполадок у роботі обслуговуваної машини;
      - системи обладнання сигналізації та зв'язку;
      - основні знання про будову залізничних колій;
      - систему змазування, застосовувані мастила та їх властивості;
      - порядок нарощування і пересування рейкових колій;
      - електрослюсарну справу.

1.4. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує відвалоутворювачем, самохідним перевантажувачем або штабелеукладачем усереднювально-вантажного комплексу продуктивністю до 1500 куб.м/г, що працюють в комплексі з екскаватором або з естакадою за поточною технологією, під час переміщення гірничої маси і пересування по робочому майданчику, підошві уступу або залізничних коліях.

2.2. Стежить за складанням гірничої маси у відвал, перевантаженням її на конвеєрну лінію, переміщенням на естакаді, станом тераси, відвалів, робочих майданчиків та уступів, за рівномірним навантаженням конвеєрів, стійкістю відвалоутворювача, перевантажувача, справністю їх механізмів.

2.3. Регулює роботу обслуговуваної машини за показаннями засобів вимірювання.

2.4. Бере участь у причіплюванні кабелю, контролює його стан і переміщення.

2.5. Пересуває обслуговувану машину і стрілу за заданою схемою.

2.6. Забезпечує узгодженість дій з машиністом екскаватора.

2.7. Забезпечує стійкість машини під час значних вітрових навантажень, приймає і оглядає її, виконує технічне обслуговування.

2.8. Виявляє й усуває неполадки в роботі обслуговуваної машини та пересувної естакади.

2.9. Веде облік роботи машини, бере участь в її ремонті.

2.10. Складає відомість на ремонт.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст відвалоутворювача 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі керування відвалоутворювачем, самохідним перевантажувачем або штабелеукладачем усереднювально-вантажного комплексу продуктивністю 4000 куб.м/г і більше, що працюють з екскаватором або з естакадою за поточною технологією.