Інструкція для посади "Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України N 28 від 18.01.2002 р.. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією виробника металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи та способи підналагодження верстата, що обслуговується;
      - механічні властивості металів та сплавів, що використовуються під час виготовлення металорукавів, бронеспіралей та гнучких валів;
      - призначення та умови використання спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту.

1.4. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Звиває герметичні та негерметичні металорукава діаметром понад 11 до 50 мм, гнучкі вали типу В-1 діаметром понад 8 до 20 мм і типу В-2 діаметром до 8,2 мм, спіралі та пружини з круглого і сплющеного дроту на спеціальному пружинонавивальному верстаті.

2.2. Установлює точні ролики та напрями.

2.3. Регулює профільовані та звивальні ролики.

2.4. Підналагоджує верстат.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.